Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Starszy referent k/m
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/13581
OBOWIĄZKI:
1) prowadzenie analizy przydzielonego budżetu na dany rok z uwzględnieniem wykonania i zaangażowania, opiniowanie korekt finansowych. 2) prowadzenie przydzielonego planu finansowego, w tym opracowywanie i wprowadzanie korekt. 3) sporządzanie comiesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania planu wraz z dołączoną informacją syntetyczną oraz sprawozdań z realizacji umów wieloletnich. 4) branie udziału w procedurach przetargowych realizowanych w instytucji, w zakresie przewidzianym dla stanowiska. 5) współuczestnictwo w przygotowaniu wniosków o udzielenie zamówienia publicznego. 6) wprowadzanie do wewnętrznego systemu informatycznego danych i ich aktualizacja.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostały średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych (wymagany staż - lata: 3)
Wykształcenie: średnie zawodowe, inne


Wymagania inne:

Wymagania: wykształcenie średnie, 3 lata doświadczenia zawodowego.Obowiązki: 1) prowadzenie analizy przydzielonego budżetu na dany rok z uwzględnieniem wykonania i zaangażowania, opiniowanie korekt finansowych. 2) prowadzenie przydzielonego planu finansowego, w tym opracowywanie i wprowadzanie korekt. 3) sporządzanie comiesięcznych, półrocznych i rocznych sprawozdań z wykonania planu wraz z dołączoną informacją syntetyczną oraz sprawozdań z realizacji umów wieloletnich. 4) branie udziału w procedurach przetargowych realizowanych w instytucji, w zakresie przewidzianym dla stanowiska. 5) współuczestnictwo w przygotowaniu wniosków o udzielenie zamówienia publicznego. 6) wprowadzanie do wewnętrznego systemu informatycznego danych i ich aktualizacja.[Zgłoszenia: czcsz.sekretariat@ron.mil.pl, 261 847 372]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 800 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy