Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach
Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy laborant
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121125

Warunki pracy

- praca laboratoryjna,


- kontakt ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi,


- umiarkowany wysiłek fizyczny,


- wykonywanie posiewów, przesiewów, odczytów, diagnostyki uzupełniającej w dni wolne od pracy,


- w miarę potrzeb wyjazdy służbowe w celach szkoleniowych,


- obsługa sprzętu laboratoryjnego,


- praca w godzinach 8.15-16.15,


- budynek ZHW w Warszawie przy ul. Lechickiej 21, w którym znajduje się pracownia laboratoryjna jest częściowo dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych - winda przy schodach wejściowych,


- Pracownia Badań Mikrobiologicznych zlokalizowana jest na I pietrze,


- wewnątrz budynku brak jest windy i podjazdów,


- pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,


- w budynku nie występują uciążliwe czy niebezpieczne warunki pracy.

Zakres zadań

 • Przyjmuje i ocenia próbki dostarczone do Pracowni pod względem ich przydatności do badań.
 • Przygotowuje próbki do badań, wykonuje badania i generuje sprawozdania z badań w systemie informatycznym.
 • Prowadzi na bieżąco zapisy dotyczące wykonywanych badań.
 • Zabezpiecza próbki przed i po badaniach.
 • Sprawdza wyposażenie stosowane przy wykonywaniu badań i prowadzi zapisy z wykonywanych sprawdzeń.
 • Przygotowuje materiały i odczynniki niezbędne do wykonania badania.
 • Uczestniczy w procesie potwierdzania ważności wyników badań.
 • Współuczestniczy w procesie walidacji/weryfikacji metod badawczych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie lub średnie branżowe z dziedziny nauk rolniczych (rolnictwo, technologia żywności i żywienia, weterynaria, zootechnika), biologicznych, chemicznych
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego w laboratorium
 • znajomość technik laboratoryjnych stosowanych w Laboratorium
 • znajomość obsługi podstawowego wyposażenia laboratoryjnego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość normy PN-EN ISO 17025 i umiejętność jej wykorzystania w laboratorium
 • umiejetność pracy w zespole, komunikatywność, dokładność
APLIKUJ TERAZ