Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler skarbowy
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 139767

Warunki pracy

Budynek spełnia wymogi do zatrudnienia pracownika administracyjno-   biurowego, dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, posiada windę. Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.


 


 

Zakres zadań

 • Monitoruje warunki i kryteria, które mają być spełnione przez posiadaczy pozwoleń oraz obowiązków wynikających z tych pozwoleń celem umożliwienia przedsiębiorcy prowadzenia legalnej działalności.
 • Prowadzi postępowania w zakresie pozwoleń na złożenie zabezpieczenia generalnego celem umożliwienia przedsiębiorcy prowadzenia legalnej działalności.
 • Realizuje czynności audytowe na potrzeby postępowania prowadzonego w zakresie wydawania pozwoleń oraz postępowania w zakresie ponownej oceny pozwoleń celem umożliwienia przedsiębiorcy prowadzenia legalnej działalności.
 • Przyjmuje zabezpieczenia generalne w celu wydawania potwierdzeń na przyjęte zabezpieczenia.
 • Prowadzi ewidencje wydanych pozwoleń celem umożliwienia przedsiębiorcy prowadzenia legalnej działalności.
 • Organizuje i prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców oraz pracowników urzędu celno-skarbowego i Izby w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.
 • Prowadzi czynności w celu dokonywania zwrotu zabezpieczeń majątkowych i dokumentów gwarancyjnych.
 • Wydaje pozwolenia na korzystanie z procedury tranzytu unijnego w oparciu o zgłoszenie w formie papierowej dla towarów przewożonych drogą powietrzną, o których mowa w art. 26 przejściowego rozporządzenia delegowanego celem umożliwienia przedsiębiorcy prowadzenia legalnej działalności.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze podatków, kontroli, cła, audytu lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość przepisów Unijnego Kodeksu Celnego
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość obsługi komputera
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 r. lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe