Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy kontroler rozliczeń
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 85030

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w siedzibie Izby Administracji Skarbowej przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Praca terminowa, wykonywana pod presją czasu. Stanowisko pracy spełnia wymogi zatrudnienia pracownika administracyjno-biurowego.

Zakres zadań

 • Nalicza i ewidencjonuje uposażenia, nagrody oraz inne należności i świadczenia dla funkcjonariuszy oraz sporządza listy płac w celu dokonania wypłat w prawidłowej wysokości.
 • Nalicza i rozlicza składki ZUS w celu prawidłowego przekazania dokumentów rozliczeniowych do ZUS oraz oblicza zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w celu dokonania prawidłowych potrąceń z wynagrodzeń i realizacji obowiązków płatnika składek.
 • Sporządza zaświadczenia o wysokości uposażeń i innych należności funkcjonariuszy do celów emerytalnych, rentowych i inne zaświadczenia o uposażeniach w celu realizacji wniosku funkcjonariusza albo przedłożenia innym instytucjom i organom państwa.
 • Sporządza samodzielnie i we współpracy z innymi pracownikami sprawozdania i złożone informacje zawierające ocenę prawną w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji o uposażeniach.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 1 roku w obszarze płac lub powyżej 4 lat w administracji
 • Znajomość kodeksu pracy oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
 • Znajomość Ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie dot. praw i obowiazków funkcjonariuszy
 • Znajomość Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Odpowiedzialność
 • Skrupulatność, dociekliwość i wnikliwość
 • Umiejętności analityczne
 • Znajomość obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ