Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie
Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117315

Warunki pracy

Komenda Główna PSP przy ul. Podchorążych 38 w Warszawie na terenie kompleksu administracyjno-koszarowego, teren chroniony. Urząd usytuowany w dwóch budynkach. Jeden z nich dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych, drugi zawiera bariery architektoniczne: brak podjazdu, ruchomej platformy do transportu wózka, windy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Proponowana praca w budynku administracyjno-biurowym w obiekcie nieprzystosowanym dla osób niepełnosprawnych. Stanowiska pracy wyposażone w sprzęt komputerowy i telefony. Praca administracyjno-biurowa w systemie codziennym, powyżej 4 godzin dziennie przy komputerze.

Zakres zadań

 • przyjmuje i rejestruje pisma, kieruje obiegiem pism adresowanych do biura celem właściwego załatwienia spraw, wniosków, przekazywanych informacji
 • prowadzi terminarz spotkań i współpracuje w zakresie organizacji czasu pracy dyrektora biura i jego zastępców oraz kontroluje sprawy terminowe przez nich zlecone w celu terminowości ich załatwienia
 • przygotowuje i opracowuje zbiorcze materiały oraz projekty dokumentów na podstawie danych, które są przekazywane przez wewnętrzne komórki biura
 • prowadzi ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów, absencji pracowników w celu dostarczenia aktualnych informacji
 • opracowuje potrzeby materiałowo-administracyjne niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania biura

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego w pracy administracyjno-biurowej
 • znajomość przepisów z zakresu ustawy o Państwowej Straży Pożarnej
 • znajomość przepisów dotyczących służby cywilnej
 • umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego MS Office
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych
 • podstawowa znajomość obiegu dokumentów w urzędzie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
APLIKUJ TERAZ