Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116094

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie.

Zakres zadań

 • prowadzi proces naboru do służby oraz pracy w Nadwiślańskim Oddziale Straży Granicznej,
 • prowadzi ewidencję wydanych i zwróconych legitymacji służbowych i znaków identyfikacyjnych funkcjonariuszy Oddziału,
 • sporządza analizy, zestawienia, statystyki z działalności komórki naboru,
 • prowadzi sprawy z zakresu wyznaczenia osób do przeprowadzenia postępowania w zakresie uznania zdarzenia za wypadek funkcjonariusz w drodze do/ze słuzby
 • sprawuje nadzór nad planowaniem i realizacją urlopów funkcjonariuszy pełniących służbę w Oddziale
 • podejmuje czynności marketingowe (np. udział w tragach pracy, imprezach promujących formację, zgłoszenia wolnych miejsc pracy w Urzędach pracy, biurach karier

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji/pracy biurowej
 • znajomość podstawowych przepisów dotyczących naboru do służby w Straży Granicznej oraz podstawowych zagadnień związanych z rekrutacją i selekcją kandydatów na stanowiska pracy
 • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office) i urządzeń biurowych,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność komunikacji, dobra organizacja pracy własnej, umiejętność interpretacji przepisów, dyskrecja, uprzejmość,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów prawa pracy oraz przepisów regulujących tok służby w Straży Granicznej
APLIKUJ TERAZ