Urząd Transportu Kolejowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115803

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa.


Budynek Urzędu Transportu Kolejowego w Warszawie oraz jego wyposażenie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Narzędzia i materiały pracy: komputer, telefon, drukarka, skaner.


Inne informacje: budynek jest klimatyzowany.


Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe.

Zakres zadań

 • Przygotowuje i udostępnia sprzęt teleinformatyczny w celu wyposażenia stanowisk pracy.
 • Tworzy konta użytkowników oraz nadaje odpowiednie uprawnienia w systemach teleinformatycznych.
 • Prowadzi doraźny serwis sprzętu teleinformatycznego będącego na stanie Urzędu.
 • Diagnozuje i rozwiązuje problemy w obszarze infrastruktury informatycznej Urzędu.
 • Realizuje zadania związane z modernizacją i konserwacją sieci LAN w celu podłączenia użytkowników do usług i zasobów sieci Urzędu.
 • Aktualizuje ewidencję sprzętu teleinformatycznego w celu zapewnienia sprawności zarządzania i rozliczalności powierzonego mienia Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowiskach związanych z obsługą teleinformatyczną
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność zdalnego zarządzania stacją końcową
 • Umiejętność diagnostyki wadliwego działania sprzętu/oprogramowania
 • Umiejętność naprawy sprzętu komputerowego
 • Komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ