Urząd Statystyczny w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87176

Warunki pracy


 • Praca biurowa

 • Użytkowanie sprzętu biurowego

 • Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie

 • Kontakty z Głównym Urzędem Statystycznym w zakresie sprawozdawczości resortowej oraz Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w celu wykonania sprawozdawczości z wykorzystania limitów zatrudnienia


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: budynek użyteczności publicznej posiada podjazd i dwie windy, które nie są wyposażone w informację głosową, ciągi komunikacyjne w budynku są odpowiedniej szerokości, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się przy użyciu wózka inwalidzkiego.

Zakres zadań

 • Opracowuje informacje w zakresie wykorzystania etatów, sporządza informacje, analizy i sprawozdania o stanie kadr
 • Prowadzi i aktualizuje bazę danych kadrowych w ramach Zintegrowanego Systemu Informatycznego Zarządzania Zasobami
 • Prowadzi sprawy z zakresu dyscypliny pracy pracowników urzędu
 • Kieruje pracowników na wymagane przepisami prawa badania lekarskie oraz monitoruje ich aktualność

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 4 lat w administracji lub 1 roku w obszarze obsługi kadrowej lub zarządzania zasobami ludzkimi

 • Znajomość przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym: ustawy o służbie cywilnej, o pracownikach urzędów państwowych, przepisów wykonawczych
 • Praktyczna znajomość pakietu MS Office (zaawansowana znajomość programu MS Excel w zakresie przetwarzania i analizowania danych, w tym dobra znajomość funkcji, tabel przestawnych, tworzenia i uruchamiania makr w VBA)
 • Bardzo dobra znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność wykorzystania wiedzy
 • Otwartość na doskonalenie zawodowe
 • Umiejętność poszukiwania informacji
 • Rzetelność
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność współpracy
 • Umiejętność efektywnej komunikacji pisemnej i interpersonalnej
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość programu ZZL klasy ERP (zintegrowany system informatyczny zarządzania zasobami)
 • Znajomość zagadnień dotyczących relacyjnych baz danych, w tym MS SQL oraz MS Access
APLIKUJ TERAZ