Komenda Stołeczna Policji w Warszawie
Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135844

Warunki pracy

Zakres zadań

 • Weryfikuje, dekretuje oraz bieżąco księguje dokumenty finansowo-księgowe w zakresie wydatków budżetowych oraz wydatków z budżetu środków europejskich w ujęciu tradycyjnym klasyfikacji budżetowej przy wykorzystaniu programu finansowo - księgowego,
 • Uczestniczy w sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych dotyczących wydatków budżetowych oraz wydatków z budżetu środków europejskich,
 • Uzgadnia zaangażowanie środków finansowych, realizacje wydatków i zobowiązań w zakresie programów finansowych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • Weryfikuje, dekretuje oraz księguje dokumenty dotyczące należności i zobowiązań wydatków budżetowych oraz wydatków z budżetu środków europejskich przy wykorzystaniu programu finansowo- księgowego
 • Przygotowuje zestawienia i specyfikacje w zakresie wydatków budżetowych oraz wydatków z budżetu środków europejskich na podstawie ewidencji księgowej,
 • Przygotowuje dokumenty do archiwizacji,

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego : powyżej 1,5 roku w obszarze rachunkowości,
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
 • Umiejętność: stosowania prawa, obsługi komputera (pakiet MS Office), analitycznego myślenia.
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 roku do dnia 31 lipca 1990 roku pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - nie dotyczy kandydatek/kandydatów urodzonych 1 sierpnia 1972 roku lub później. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 roku.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejetność: pracy w zespole.
APLIKUJ TERAZ