Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135294

Warunki pracy

Zadania wykonywane na stanowisku wiążą się z:


- pracą przy komputerze w wymiarze przekraczającym 4 godziny dziennie,


- analizą tekstu, który może zawierać bardzo drobne czcionki lub być pisany mało czytelnym pismem odręcznym,


- prowadzeniem rozmów telefonicznych i osobistych ze stronami prowadzonych postępowań.


- prowadzenie kontroli wyrobów budowlanych w terenie (w tym pobieranie próbek wyrobów budowlanych)


 

Zakres zadań

 • Prowadzenie kontroli planowych i doraźnych
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w pierwszej instancji
 • Udział w kontrolach prowadzonych przez GINB - na jego wezwanie
 • Zlecenie badań pobranych w toku kontroli próbek wyrobów budowlanych
 • Przekazywanie GINB informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym o wydanych postanowieniach i decyzjach

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie techniczne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Bardzo dobra znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość przepisów Ustawy o wyrobach budowlanych
 • Umiejętność obsługi komputera w stopniu podstawowym (edytor tekstu, przeglądarka internetowa, arkusz kalkulacyjny)
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ