Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 133153

Warunki pracy

- praca o charakterze administracyjno-biurowym w systemie jednozmianowym,


- praca w siedzibie Biura oraz poza nim,


- praca w godzinach 8:15 – 16:15,


- budynek przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23 nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych), brak windy,


- budynek przy Al. Niepodległości 100 (w planach jest przeniesienie jednostki z ul. Komitetu Obrony Robotników 23) jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo, pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz winda;


- praca biurowa przy naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego,


- obsługa urządzeń biurowych (drukarka, telefon, faks),


- dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,


- stanowisko pracy zlokalizowane jest na drugim piętrze budynku przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23, z kolei przy Al. Niepodległości 100 na piątym piętrze;


- infrastruktura budynku przy ul. Komitetu Obrony Robotników 23: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, brak windy;


- infrastruktura budynku przy Al. Niepodległości 100: sanitariaty, korytarze, klatki schodowe, schody, winda;


- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,


  niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • przeprowadzanie kontroli warunków służby – pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby-pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią oraz niepełnosprawni
 • koordynowanie realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i higieny służby-pracy w Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej
 • udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z pełnioną służbą lub wykonywaną pracą
 • sporządzanie i przedstawianie Komendantowi BSWSG, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby-pracy zawierające propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia funkcjonariuszy i pracowników oraz poprawę warunków służby-pracy
 • przeprowadzanie szkoleń wstępnych pracowników i funkcjonariuszy w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby-pracy
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków w służbie i przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków
 • współdziałanie ze Służbą Zdrowia sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad funkcjonariuszami i pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich funkcjonariuszy i pracowników
 • udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby-pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących funkcjonariuszami lub pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby-pracy

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie - z tytułem technika bezpieczeństwa i higieny pracy lub wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

- staż pracy: co najmniej 3 lata w służbie bezpieczeństwa i higieny pracy dla kandydatów posiadających tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy, natomiast w przypadku kandydatów posiadających wykształcenie wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy – staż pracy w obszarze nie jest wymagany;


doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ