Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie
Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor weterynaryjny
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 90528

Warunki pracy

warunki pracy - wizyty w gospodarstwach, podstawowe narzędzie pracy - komputer, bariery architektoniczne w budynku - wejście po schodach bez rampy, brak dostosowanych toalet, praca poza siedzibą urzędu - na terenie Warszawy i powiatu Wołomin, praca zespołowa, wyjazdy służbowe, wyjazdy szkoleniowe, samodzielne kierowanie samochodem służbowym, brak wind i podjazdów, narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe, urządzenia pomiarowe

Zakres zadań

 • wykonywanie zadań inspekcji weterynaryjnej
 • przygotowywanie decyzji administracyjnych
 • pobieranie prób
 • współpraca z jednostkami nadrzędnymi(ARiMR, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, Władzami Samorządowymi Powiatu Wołomin).
 • wystawianie świadectw zdrowia dla zwierząt
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji, sprawozdawczości
 • obsługa programu SERPIW, Vetlink
 • przeprowadzanie kontroli interwencyjnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Dobra znajomość obsługi pakietu Office
 • znajomość obowiązujących przepisów w zakresie: służby cywilnej, inspekcji weterynaryjnej, postępowania administracyjnego oraz umiejętność stosowania prawa w praktyce
APLIKUJ TERAZ