Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor ochrony zabytków
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 87286

Warunki pracy

•praca biurowa
•praca w siedzibie wydziału i w terenie,
• permanentna obsługa klientów zewnętrznych
• zagrożenie korupcją
• praca na parterze
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin
• brak oznaczeń dla osób niewidomych
• bariery architektoniczne – w budynku jest zainstalowana winda do III piętra; jest podjazd do wejścia głównego dla wózków; weryfikacja poprzez kartę magnetyczną - drzwi masywne
• brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań

 • Prowadzi postępowania administracyjne w zakresie wpisu zabytków do rejestru, w celu zapewnienia prawnej ochrony zabytków
 • Prowadzi rejestr i ewidencję zabytków, w celu zapewnienia prawnej ochrony zabytków
 • Prowadzi sprawy związane z przeprowadzaniem terenowych inspekcji obiektów zabytkowych, w celu ich waloryzacji.
 • Opiniuje projekty, w szczególności programy opieki nad zabytkami, parki kulturowe oraz wnioski o uznanie za pomniki historii i gminne ewidencje zabytków, w celu ustanowienia prawnej ochrony zabytków.
 • Wykonuje zadania z zakresu udzielania informacji publicznej, w celu realizacji obowiązku ustawowego.
 • Przygotowuje dokumentację konserwatorską zabytków architektury i sztuki (m. in. fotograficzną, opisową), w celu dokonania jej ewidencji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe historia sztuki, ochrony zabytków, ochrona dóbr kultury, architektura lub konserwacja i restauracja dzieł sztuki
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony zabytków
 • znajomość ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wraz z aktami wykonawczymi, prawo budowlane, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej
 • umiejętność: analitycznego myślenia i skutecznej komunikacji
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office)
 • obsługi programów graficznych do obróbki zdjęć i plików graficznych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ