Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Starszy inspektor ds. kontroli
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/01664
OBOWIĄZKI:
Osoba zatrudniona na tym stanowisku:- prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane, - prowadzi kontrole obiektów i robót budowlanych, - sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne oraz inne dokumenty pokontrolne, - analizuje skontrolowane sprawy w celu oceny zasadności ich przedłożenia organom właściwym do przeprowadzenia postępowań administracyjnych w trybie nadzoru, - współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi i pracownikami Departamentu.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Specjalista administracji publicznej
Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), brak


Wymagania inne:

Wymagania (niezbędne): - wykształcenie wyższe prawnicze, administracyjne, techniczne w dziedzinie budownictwa albo wyższe i studia podyplomowe z prawa administracyjnego, z prawa budowlanego lub z kontroli w administracji publicznej, - znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane, ustawy o wyrobach budowlanych, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o kontroli w administracji rządowej oraz standardów prowadzenia kontroli w administracji rządowej, - umiejętność stosowania przepisów prawa, - umiejętność pracy w zespole, - komunikatywność,- kultura osobista, - odporność na stres, - posiadanie obywatelstwa polskiego, - korzystanie z pełni praw publicznych, - nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe): - uprawnienia budowlane, - prawo jazdy kat. B.Obowiązki: Osoba zatrudniona na tym stanowisku:- prowadzi kontrole terenowych organów administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego w zakresie zadań wynikających z ustawy Prawo budowlane, - prowadzi kontrole obiektów i robót budowlanych, - sporządza projekty wystąpień pokontrolnych, wystąpienia pokontrolne oraz inne dokumenty pokontrolne, - analizuje skontrolowane sprawy w celu oceny zasadności ich przedłożenia organom właściwym do przeprowadzenia postępowań administracyjnych w trybie nadzoru, - współpracuje z innymi komórkami organizacyjnymi i pracownikami Departamentu. Szczegółowe informacje dotyczące ogłoszenia znajdą Państwo na stronach KPRM pod linkiem: https://nabory.kprm.gov.pl/ numer ogłoszenia 74359 lub na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, w zakładce Pracuj z nami.

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 8 432,63 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy