Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120112

Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze wymagająca wymuszonej pozycji ciała. Możliwy stres powodowany działaniem pod presją czasu i użytkowników systemu oraz występującymi awariami. Możliwy wysiłek fizyczny przy przenoszeniu sprzętu komputerowego. Konieczność poruszania się po budynku urzędu.


Budynek przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Administruje i zarządza środowiskiem sieciowym. Odpowiada za zapewnianie bezpieczeństwo przetwarzanych danych oraz monitorowanie dostępu do zasobów WIOŚ. Utrzymuje w sprawności i rozwija system telefonii stacjonarnej VoIP.
 • Administruje systemami IT, w tym m.in.: instaluje, konfiguruje i zarządza systemami operacyjnymi Windows Server oraz usługami katalogowymi Active Directory, zarządza systemem poczty elektronicznej FortiMail, zarządza urządzeniami FortiGate oraz systemem obiegu dokumentów.
 • Udziela doraźnej pomocy pracownikom Inspektoratu w zakresie eksploatacji sprzętu komputerowego i urządzeń kopiujących oraz aplikacji i programów informatycznych.
 • Wspomaga zarządzanie scentralizowanym oprogramowaniem antywirusowym oraz scentralizowanym systemem zarządzania zasobami IT.
 • Stale współpracuje ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi WIOŚ w zakresie zagadnień informatycznych dotyczących wykorzystywanego sprzętu IT i oprogramowania.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy na stanowisku informatyka lub na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • Umiejętność administrowania systemami operacyjnymi MS Windows Serwer, usługami katalogowymi Active Directory oraz serwerem poczty elektronicznej FortiMail oraz umiejętność zarządzania urządzeniami FortiGate.
 • Umiejętność zarządzania telefonią stacjonarną, analogową i cyfrową VoIP.
 • Umiejętność administrowania urządzeniami sieciowymi LAN i WAN.
 • Dobra znajomość oprogramowania biurowego klasy MS Office.
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych, pod presją czasu i awarii.
 • Komunikatywność oraz umiejętność precyzyjnego formułowania myśli.
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej, ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby cywilnej.
 • Dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Znajomość języka angielskiego w zakresie podstawowym, umożliwiającym korzystanie z instrukcji i dokumentacji technicznych.
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Posiadanie certyfikatów związanych z administrowaniem siecią, np. CCNA, NSE1
 • Posiadanie certyfikatów branżowych np. MCP, MCSA, MCSE
 • Uprawnienia SEP do 1 kV
 • Znajomość ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa.
 • Znajomość przepisów dotyczących ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawnych obowiązujących administrację publiczną w zakresie informatyzacji oraz gospodarowania majątkiem.
APLIKUJ TERAZ