Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113230

Warunki pracy

Zakres zadań

 • zapewnia utrzymanie systemów IT, w tym: administruje w warstwie aplikacji, zapewnia bieżące wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemów IT, koordynuje i monitoruje zewnętrzne usługi serwisowe oprogramowania, sprzętu komputerowego i teleinformatycznego,
 • dokonuje analiz wymagań systemów IT,
 • wdraża systemy IT poprzez: przygotowywanie i udostępnianie infrastruktury, przygotowywanie planu i harmonogramu wdrożenia systemu IT, wytwarzanie dokumentacji wdrożeniowej, zarządzanie zmianą (wprowadzanie modyfikacji w trakcie wdrożenia),
 • bierze udział w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w trybie zamówień publicznych w zakresie właściwości komórki organizacyjnej.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie administrowania systemami informatycznymi oraz wdrażania systemów teleinformatycznych
 • Znajomość zagadnień zarządzania testami
 • Znajomość języka SQL oraz baz danych
 • Znajomość zagadnień wdrażania systemów teleinformatycznych
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość notacji BPMN 2.0
 • Umiejętność pisania dokumentacji technicznej
 • Umiejętność testowania rozwiązań informatycznych, analizy i raportowania wykrytych nieprawidłowości
 • Umiejętność przygotowywania analiz przedwdrożeniowych i prowadzenie powdrożeniowego wsparcia technicznego
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność,radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość UML
 • Znajomość metod i narzędzi wspierających przeprowadzanie prac analitycznych, projektowych oraz testów narzędzi informatycznych
 • Znajomość środowiska Lotus Domino
 • Umiejętność zarządzania projektami
APLIKUJ TERAZ