Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy informatyk
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 126174

Warunki pracy


 • Wysiłek fizyczny
 • Nietypowe godziny pracy - w tym dyżury
 • Zagrożenie korupcją
 • Permanentna obsługa klientów wewnętrznych i częste kontakty z klientami zewnętrznymi
 • Praca pod presją czasu
 • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • Uczestniczy w utrzymaniu systemów IT, m.in. wspiera użytkowników, obsługuje błędy, koordynuje zewnętrzne usługi serwisowe, administruje w warstwie aplikacji i infrastruktury
 • Wdraża systemy IT, m.in przygotowuje infrastrukturę i wspiera użytkowników
 • Prowadzi rejestry, listy i ewidencje, przygotowuje raporty
 • Uczestniczy w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań zakupowych w zakresie właściwości komórki organizacyjnej, m.in. prowadzi rozeznanie rynku i szacuje wartość zamówienia, uczestnicy w pracach komisji przetargowych, przygotowuje dokumentację
 • Projektuje i testuje systemy IT
 • Zapewnia bezpieczeństwa systemów IT

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego związane z pracą przy utrzymaniu systemów teleinformatycznych
 • Znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych w zakresie wiedzy niezbędnej do udzielania postepowań dot. zakupów sprzętu oraz usług teleinformatycznych
 • Znajomość zasad rozwiązywania problemów w zakresie zadań realizowanych przez Helpdesk IT
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • Umiejętność konfigurowania oraz rozwiązywania problemów związanych ze sprzętem teleinformatycznym
 • Umiejętność obsługi i zarządzania komputerem - środowisko MS Windows
 • Umiejętność konfigurowania oraz rozwiązywania problemów związanych ze oprogramowaniem
 • Umiejętność obsługi programów ITSM, do pomocy zdalnej użytkowników, oraz obsługu systemów typu SerwisDesk
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ