Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 114336

Warunki pracy

Wejście do budynku posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajduje się winda. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Miejsce pracy znajduje się na IV piętrze. • praca biurowa;

 • wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin;

 • użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;

 • oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Analizuje i rozpatruje wnioski o przyznanie prawa do świadczeń emerytalno-rentowych dla byłych funkcjonariuszy służb mundurowych.
 • Przygotowuje projekty decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń wydawanych w imieniu organu emerytalnego.
 • Prowadzi postępowania w zakresie ustalenia prawa i wysokości świadczeń emerytalno-rentowych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
 • Wprowadza, przetwarza i aktualizuje dane w komputerowej bazie informatycznej.
 • Informuje świadczeniobiorców o okolicznościach faktycznych i prawnych, mających wpływ na prawo do świadczenia oraz jego wysokość.
 • Rozlicza świadczeniobiorców z osiągania dodatkowych przychodów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość przepisów postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Nastawienie na rozwój.
 • Znajomość przepisów z zakresu emerytalno-rentowego.
 • Umiejętność komunikacji, współpracy.
APLIKUJ TERAZ