Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA w Warszawie
Dyrektor poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112430

Warunki pracy

Wejście do budynku posiada podjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku znajduje się winda. Toaleta przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze. Miejsce pracy znajduje się na VIII piętrze. • praca biurowa;

 • wymuszona pozycja ciała związana z wykonywaniem większości zadań w pozycji siedzącej;

 • praca przy komputerze powyżej 4 godzin;

 • użytkowane sprzęty: komputer, drukarka, niszczarka;

 • oświetlenie naturalne i sztuczne.

Zakres zadań

 • Nalicza wypłaty (terminowe, pozaterminowe i zagraniczne) i generuje wydruki wypłatowe oraz pliki z przekazami i przelewami w SI Emeryt w celu przekazania należnych świadczeń emerytom i rencistom Zakładu.
 • Wprowadza do SI Emeryt dane o zwrotach i wpłatach oraz generuje i drukuje raporty dotyczące zwrotów i wpłat w celu zapewnienia aktualnej informacji o wypłatach, zwrotach i spłatach nadpłat.
 • Kontroluje i uzgadnia dane zapisywane na indywidualnych kontach składkowych (anulowania, zwroty, korekty, wypłaty pozaterminowe) i dane z dokumentacji wypłatowej.
 • Sporządza wnioski na wypłatę świadczeń i rozfinansowań zwrotów.
 • Ustala z poszczególnymi pracownikami wydziałów merytorycznych składniki wpłat i okresy za jaki zostały one dokonane przez świadczeniobiorców lub inne organy emerytalne na konto Zakładu oraz dokonuje rozliczenia zwrotów i wpłat na poszczególne składniki zgodnie z paragrafami klasyfikacji budżetowej.
 • Wprowadza dane i przygotowuje zbiorówki wypłat pozasystemowych przygotowanych na podstawie poleceń wypłaty w celu przekazania należnych świadczeń emerytom i rencistom Zakładu.
 • Udziela informacje z zakresu wypłat, zwrotów i wpłat świadczeń emerytalno-rentowych pracownikom wydziałów merytorycznych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość pakietu Microsoft Office.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Umiejętność bardzo dobrej organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Znajomość przepisów emerytalno-rentowych w zakresie dokonywania wypłat świadczeń.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Umiejętność poprawnego komunikowania się w mowie i w piśmie.
 • Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Znajomość dokumentów rozliczeniowych emitowanych w programie PŁATNIK.
APLIKUJ TERAZ