Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Starszy asystent
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 135839

Warunki pracy • Obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe
 • Praca przy komputerze • Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/informacja-dla-osob-z-niepelnosprawnosciami

Zakres zadań

 • ewidencjonuje i rejestruje korespondencję w systemie Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
 • prowadzi terminarz pracy dyrektora Departamentu i organizuje spotkania dla komórki organizacyjnej i Kierownictwa,
 • składa zapotrzebowania na środki budżetowe będące w dyspozycji Departamentu,
 • opracowuje harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetowych Departamentu,
 • bierze udział w zarządzaniu projektami (w tym: przygotowuje opisy do dokumentów finansowych, przygotowuje wnioski o płatność/sprawozdania/ raporty; opracowuje budżet projektu i kontroluje jego wykonanie),
 • koordynuje działania obronne w Departamencie,
 • udziela informacji na wnioski i zapytania (w tym o udostępnienie informacji publicznych).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: średnie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi sekretarskiej
 • Znajomość zadań i struktury ministerstwa
 • Podstawowa znajomość ustawy o finansach publicznych.
 • Ogólna wiedza z zakresu wdrażania funduszy UE
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, rzetelność
 • Niepracowanie lub niepełnienie służby zawodowej w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów ( Dz. U z 2023 r. poz. 342, 497 i 1195), ani niebycie ich współpracownikiem – dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

APLIKUJ TERAZ