Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo - Wschodniej. Celem strategicznym Inter Cars SA jest utrzymanie pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej.

Starszy architekt rozwiązań informatycznych
Miejsce pracy: mazowieckie / Warszawa

Zakres obowiązków:

 • definiowanie planowanej eksploatacji i utrzymania rozwiązań korporacyjnych w środowisku produkcyjnym - uwzględnienie zmian w usługach, procesach, organizacji i modelach operacyjnych oraz technologii
 • zapewnienie, że istniejące i planowane komponenty rozwiązania korporacyjnych są zgodne z architekturą korporacyjną, strategiami, politykami, standardami i praktykami
 • uwzględnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa, prywatności i testowania rozwiązań
 • uwzględnianie odpowiedniej architektury, strategii, polityk, standardów i praktyk
 • identyfikowanie odpowiednich usług w chmurze
 • opracowanie map drogowych migracji komponentów do usług w chmurze
 • opracowanie mapy drogowej wdrożenia i informowanie o niej interesariuszy
 • zapewnianie wytycznych i zarządzania opartego na ryzyku w celu wspierania wdrażania rozwiązań, w tym zarządzanie wnioskami o zmiany i odchylenia od specyfikacji.
 • zaangażowanie w krajowe i międzynarodowe projekty wdrożenia D365 Business Central w sektorach przemysłu motoryzacyjnego.

Osoba na podanym stanowisku:

 • koordynuje rozwój architektury rozwiązania w określonej działalności, infrastrukturze lub obszarze funkcyjnym.
 • przygotowuje plany techniczne i dba o udostępnienie odpowiednich zasobów technicznych.
 • gwarantuje dostępność odpowiednich narzędzi i metod oraz ich zrozumienie i wdrożenie w rozwoju architektury.
 • zapewnia doradztwo techniczne i opiekę zarządczą w zakresie rozwoju rozwiązań i integracji.
 • ocenia wnioski o zmiany i odchylenia od specyfikacji oraz zaleca działania.
 • zapewnia prawidłowe stosowanie odpowiednich strategii technicznych, polityk, standardów i praktyk (w tym w zakresie bezpieczeństwa).

Nasze wymagania:

 • 5-lenie doświadczenia w budowaniu architektury rozwiązań
 • udział w projektach związanych z łańcuchem dostaw i/lub związanych z obszarem finansów i/lub projektach wdrożeń systemów klasy ERP
 • znajomość narzędzi projektowania architektury korporacyjnej w tym notacji UML
 • znajomość takich zagadnień jak TDD i/lub BDD i/lub DDD
 • zdolność samoorganizacji pracy i umiejętność pracy zespołowej z ludźmi z różnych szczebli w organizacji
 • dobre umiejętności prezentacji i komunikacji
 • umiejętność budowania autorytetu i budowania silnych relacji
 • umiejętność radzenia sobie z niejasnościami podczas pracy w ciągle zmieniającym się środowisku
 • wysokie umiejętności podejmowania decyzji i ustalania priorytetów
 • znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację (poziom min. B2)
 • umiejętność prowadzenia warsztatów Event storming będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • dużą samodzielność w działaniu i możliwość realizacji własnych pomysłów.
 • przestrzenne biuro w dogodnej lokalizacji (Stacja Metra Młociny)
 • praca w modelu hybrydowym
 • możliwość skorzystania z benefitów pozapłacowych na preferencyjnych warunkach
 • zniżka pracownicza na części samochodowe grupy Inter Cars
 • szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • możliwość rozwoju poziomego jak i pionowego wewnątrz struktury Inter Cars
APLIKUJ TERAZ