Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Starsza woźna k/m
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/00340
OBOWIĄZKI:
1. kontrolowanie uczniów przychodzących i wychodzących ze szkoły w zakresie ich obowiązków ustalonych w statucie szkoły (zmiana obuwia, zasady zwalniania); 2. sprawowanie nadzoru nad wejściem głównym, w tym nadzorowanie ruchu uczniów; 3. zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu przebywania na terenie szkoły osób, których obecność budzi niepokój bądź uzasadnione podejrzenie; 4. prowadzenie książki wejść i wyjść; 5. udzielanie informacji interesantom; 6. zezwalanie na opuszczenie szkoły tylko uczniom posiadającym wpis w dzienniczku dokonany przez rodziców podpisany przez wychowawcę, pedagoga, wicedyrektora lub dyrektora; 7. zgłaszanie obecności osób obcych w pobliżu szkoły, zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub zachowujących się podejrzanie; 8. informowanie po godz. 16:00 patroli Straży Miejskiej lub Policji o problemach z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa w okolicy wejścia do obiektu szkolnego, boiska; 9. utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności: a. wycieranie na wilgotno kurzy, b. wietrzenie pomieszczeń, c. zmywanie podłóg, d. podlewanie i pielęgnowanie kwiatów, e. uzupełnianie w pojemnikach mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych, f. mycie i odkażanie sanitariatów, g. przecieranie drzwi a w razie potrzeby mycie szyb, h. odkurzanie dywanów. 10. zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem - zamykanie okien, drzwi; 11. sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń: mycie okien, pastowanie podłóg, trzepanie i pranie dywanów, zmianę zasłon, firan i itp.; 12. sprzątanie po przerwach podłóg korytarzy, schodów oraz toalet; 13. dbanie o porządek i czystość w przydzielonym pomieszczeniu gospodarczym; 14. pełnienie dyżurów w stołówce szkolnej; 15. zastępowanie nieobecnych pracowników i wykonywanie przydzielonego zakresu obowiązków.16. przekazywanie informacji kierownictwu szkoły o zauważonych nieprawidłowościach w zapewnianiu bezpieczeństwa uczniów i pracowników; 17. przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,; 18. przestrzeganie Regulaminu Pracy; 19. przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w § 22.2 Regulaminu Organizacyjnego20. wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Woźny (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 1)
Wykształcenie: brak lub niepełne podstawowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania: co najmniej 1 miesiąc doświadczenia zawodowego.Obowiązki: 1. kontrolowanie uczniów przychodzących i wychodzących ze szkoły w zakresie ich obowiązków ustalonych w statucie szkoły (zmiana obuwia, zasady zwalniania); 2. sprawowanie nadzoru nad wejściem głównym, w tym nadzorowanie ruchu uczniów; 3. zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu przebywania na terenie szkoły osób, których obecność budzi niepokój bądź uzasadnione podejrzenie; 4. prowadzenie książki wejść i wyjść; 5. udzielanie informacji interesantom; 6. zezwalanie na opuszczenie szkoły tylko uczniom posiadającym wpis w dzienniczku dokonany przez rodziców podpisany przez wychowawcę, pedagoga, wicedyrektora lub dyrektora; 7. zgłaszanie obecności osób obcych w pobliżu szkoły, zagrażających bezpieczeństwu uczniów lub zachowujących się podejrzanie; 8. informowanie po godz. 16:00 patroli Straży Miejskiej lub Policji o problemach z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa w okolicy wejścia do obiektu szkolnego, boiska; 9. utrzymywanie czystości w przydzielonym rejonie sprzątania poprzez codzienne wykonywanie czynności: a. wycieranie na wilgotno kurzy, b. wietrzenie pomieszczeń, c. zmywanie podłóg, d. podlewanie i pielęgnowanie kwiatów, e. uzupełnianie w pojemnikach mydła, papieru toaletowego, ręczników papierowych, f. mycie i odkażanie sanitariatów, g. przecieranie drzwi a w razie potrzeby mycie szyb, h. odkurzanie dywanów. 10. zabezpieczenie pomieszczeń przed kradzieżą, włamaniem - zamykanie okien, drzwi; 11. sprzątanie okresowe podczas ferii, wakacji, przerw świątecznych obejmujące gruntowne porządki w wyznaczonych do codziennego sprzątania pomieszczeń: mycie okien, pastowanie podłóg, trzepanie i pranie dywanów, zmianę zasłon, firan i itp.; 12. sprzątanie po przerwach podłóg korytarzy, schodów oraz toalet; 13. dbanie o porządek i czystość w przydzielonym pomieszczeniu gospodarczym; 14. pełnienie dyżurów w stołówce szkolnej; 15. zastępowanie nieobecnych pracowników i wykonywanie przydzielonego zakresu obowiązków.16. przekazywanie informacji kierownictwu szkoły o zauważonych nieprawidłowościach w zapewnianiu bezpieczeństwa uczniów i pracowników; 17. przestrzeganie przepisów bhp i p/poż,; 18. przestrzeganie Regulaminu Pracy; 19. przestrzeganie obowiązków pracownika samorządowego, zapisanych w § 22.2 Regulaminu Organizacyjnego20. wykonywanie poleceń Dyrektora szkoły i bezpośredniego przełożonego *Wynagrodzenie zasadnicze: 2334 zł brutto + premia uznaniowa, wysługa lat. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 2800 zł brutto.[Zgłoszenia: sp72@edu.um.warszawa.pl, 22 277 14 30 lub osobiście]

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na okres próbny


Wynagrodzenie brutto:

od 2 334 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy