Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Stanowisko urzędnicze ds. finansowo-księgowych (nr ref. eo.110.9.2021)
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/06446
OBOWIĄZKI:
- naliczanie czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże- rozliczanie z.w., c.w. kanalizacji i co.- ewidencja zmian na kontach lokali przygotowywanie powiadomień o zmianach wysokości opłat- bieżąca analiza stanów finansowych kont, sporządzanie rejestrów sprzedaży, plików JPK- udzielanie najemcom i użytkownikom lokali wyjaśnień i informacji dotyczących opłat- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym- księgowanie dokumentów finansowych- analiza wpłat- wystawianie faktur dla użytkowników lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Pozostali pracownicy obsługi biurowej
Wykształcenie: średnie ogólnokształcące, brak
Uprawnienia: Obsługa finansowo-księgowa
Uprawnienia: Obsługa komputera


Wymagania inne:

Wymagania niezbędne: obywatelstwo polskie o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, umiejętność sprawnej obsługi komputera, wykształcenie średnie oraz min. 4 letni staż pracy lub wyższe min. 2 letni staż pracy.Wymagania dodatkowe: preferowane wykształcenie wyższe min. I stopnia w zakresie administracji, finansów, rachunkowości, znajomość obsługi programu Softhard ZSI Papierus SQL, doświadczenie w pracy w dziale finansowo-księgowym w administracji państwowej lub samorządowej, znajomość obsługi programów MS Word i MS Excel, znajomość regulacji prawnych wymaganych do podjęcia pracy na stanowisku: ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa o podatku od towarów, umiejętność pracy w zespole.Obowiązki:- naliczanie czynszu za lokale mieszkalne, użytkowe i garaże- rozliczanie z.w., c.w. kanalizacji i co.- ewidencja zmian na kontach lokali przygotowywanie powiadomień o zmianach wysokości opłat- bieżąca analiza stanów finansowych kont, sporządzanie rejestrów sprzedaży, plików JPK- udzielanie najemcom i użytkownikom lokali wyjaśnień i informacji dotyczących opłat- sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym- księgowanie dokumentów finansowych- analiza wpłat- wystawianie faktur dla użytkowników lokali zgodnie z obowiązującymi przepisami prawaOsoby zainteresowane prosimy o złożenie dokumentów do skrzynki pocztowej, która znajduje się na ogrodzeniu Zakładu od ul. Milanowskiej 8A, drogą elektroniczną na adres mail: wlochy.zgn@um.warszawa.pl lub przesłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie do dnia 15.06.2021 r. (decyduje data otrzymania przez ZGN) na adres: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy, ul. Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa (wejście od ul Milanowskiej 8A) z dopiskiem na kopercie: "Oferta pracy nr sprawy EO.110.9.2021"*Wynagrodzenie zasadnicze + premia regulaminowa, dodatek stażowy. Wynagrodzenie nie będzie niższe niż 2900 zł brutto. **Pełna treść oferty oraz wymagane dokumenty niezbędne do celów rekrutacji: http://www.zgnwlochy.waw.pl/praca/ogloszenia***Druki oświadczeń są do pobrania na stronie Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy pod adresem: http://zgnwlochy.waw.pl/index.php/praca/wzory-dokumentow

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę na czas określony


Wynagrodzenie brutto:

od 2 900 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy