Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy
Sprzątaczka
Miejsce pracy: Warszawa
Numer: StPr/21/08152
OBOWIĄZKI:
1) Codzienne bieżące sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach należących do Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów.2) Utrzymanie w należytym stanie ogrodu oraz chodników przyległych do terenu Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów (grabienie liści, odśnieżanie itp.).3) Pomoc przy organizowaniu wydarzeń, spotkań okolicznościowych dla seniorów.4) Pomoc przy wydawaniu posiłków uczestnikom Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów.5) Dbanie o właściwy stan oraz czystość sprzętów, wyposażenia, infrastruktury Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów. 6) Utrzymanie w czystości fartuchów, ręczników, ścierek, obrusów, zasłon itp.7) Dbanie o zieleń w ogrodzie (pielenie, podlewanie, koszenie trawy itp.).8) Dbanie o dostępność środków czystości.9) Przestrzeganie przepisów prawa, w tym w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, dyscypliny pracy oraz regulacji i zasad procedur przyjętych w Ośrodku.
WARUNKI PRACY:
Wymagania konieczne:

Zawód: Sprzątaczka biurowa (wymagany staż - lata: 0, miesiące: 6)
Wykształcenie: podstawowe, brak


Wymagania inne:

Wymagania: obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1282 z późn.zm.), pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, nieposzlakowana opinia, wykształcenie podstawowe lub gimnazjalne, posiadanie ważnych badań sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do ich wykonania. Wymagania dodatkowe: kurs HACCP, minimum 6-miesięcy doświadczenia zawodowego, pożądane kompetencje: samodzielność, odpowiedzialność, sumienność, uczciwość, łatwość nawiązywania kontaktów i umiejętność pracy w zespole.Obowiązki:1) Codzienne bieżące sprzątanie i utrzymanie czystości w pomieszczeniach należących do Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów.2) Utrzymanie w należytym stanie ogrodu oraz chodników przyległych do terenu Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów (grabienie liści, odśnieżanie itp.).3) Pomoc przy organizowaniu wydarzeń, spotkań okolicznościowych dla seniorów.4) Pomoc przy wydawaniu posiłków uczestnikom Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów.5) Dbanie o właściwy stan oraz czystość sprzętów, wyposażenia, infrastruktury Żoliborskiego Centrum Integracji i Aktywizacji Seniorów. 6) Utrzymanie w czystości fartuchów, ręczników, ścierek, obrusów, zasłon itp.7) Dbanie o zieleń w ogrodzie (pielenie, podlewanie, koszenie trawy itp.).8) Dbanie o dostępność środków czystości.9) Przestrzeganie przepisów prawa, w tym w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, dyscypliny pracy oraz regulacji i zasad procedur przyjętych w Ośrodku.Dane osobowe kandydatów do zatrudnienia przetwarzane będą wyłącznie w celu związanym z nawiązaniem i przebiegiem procesu zatrudnienia, na podstawie dobrowolnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) i mogą być przechowywane przez okres 3 miesięcy, począwszy od dnia zatrudnienia wybranego kandydata na danym stanowisku, zgodnie z art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1282 z późn. zm.). Po tym czasie dane osobowe kandydatów do zatrudnienia zostaną usunięte. Administrator Danych informuje, że nie prowadzi bazy potencjalnych kandydatów do zatrudnienia. *Wynagrodzenie zasadnicze + premia. Wynagrodzenie nie mniejsze niż 2800 zł brutto.Pełna treść ogłoszenia: https://www.ops-zoliborz.waw.pl/zatrudnienie

Miejsce pracy:

Warszawa


Rodzaj umowy:

Umowa o pracę w zastępstwie


Wynagrodzenie brutto:

od 2 650 PLN

KONTAKT:

Źródło oferty pracy: Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy