Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121179

Warunki pracy


 • Departament Polityki Lekowej i Farmacji mieści się Warszawie przy ul. Długiej 38/40; budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich; przed budynkiem jest podjazd dla wózków inwalidzkich jedynie na parter;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • praca wiąże się z krajowymi lub zagranicznymi podróżami służbowymi oraz częstym reprezentowaniem urzędu na zewnątrz;

Zakres zadań

 • Realizuje zadania, wynikające z członkostwa w Unii Europejskiej oraz ze współpracy z innymi organizacjami międzynarodowymi w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu.
 • Koordynuje zadania dotyczące współpracy z właściwymi organami państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu.
 • Koordynuje działania Departamentu związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w organizacjach i gremiach międzynarodowych, w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu.
 • Nadzoruje i koordynuje prace zewnętrznych ekspertów biorących udział w pracach organizacji międzynarodowych w zakresie właściwości Departamentu
 • Bierze udział w pracach nad projektami dokumentów międzynarodowych, również poprzez uczestnictwo (reprezentowanie urzędu) na forach międzynarodowych.
 • Wykonuje zadania z zakresu współpracy z Głównym Inspektoratem Farmaceutycznym oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.
 • Bierze udział w pracach międzynarodowych gremiów, w zakresie spraw zbieżnych z tematyką lekową w tym także w formule zagranicznych wyjazdów służbowych.
 • Monitoruje zmiany i analizuje prawo wspólnotowe oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod kątem wprowadzania zmian do prawa polskiego, pozostającego w obszarze działania Ministerstwa, w zakresie właściwości merytorycznej Departamentu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym,
 • znajomość przepisów ustawy - Prawo farmaceutyczne,
 • znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych,
 • znajomość przepisów europejskich w zakresie polityki lekowej,
 • umiejętność wyszukiwania i selekcjonowania informacji,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w prowadzeniu projektów finansowanych ze źródeł krajowych lub zagranicznych w zakresie zdefiniowanym w dokumentach programowych,
 • bardzo dobra znajomość Ms Office,
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
APLIKUJ TERAZ