Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121186

Warunki pracy


 • Praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

 • Praca pod presją czasu;

 • Zagrożenie korupcją;

 • Spiętrzenie zadań z różnych obszarów działania;

 • Budynek jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich;

 • W budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych;

 • Przed budynkiem są podjazdy dla wózków inwalidzkich;

Zakres zadań

 • Uczestniczy w planowaniu i wdrażaniu projektów Ministra Zdrowia z zakresu e-zdrowia w celu zapewnienia rozwoju ww. obszaru w sposób dynamiczny, a jednocześnie skoordynowany i interoperacyjny.
 • Bierze udział w pracach zespołów projektowych w zakresie definiowania wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych na systemy teleinformatyczne, bierze udział w warsztatach analitycznych w celu opracowania właściwych założeń projektów.
 • Wspiera Kierownika Projektu w zakresie prac dotyczących obiegu dokumentacji i współpracy z pomiotami leczniczymi w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu
 • Identyfikuje, analizuje i informuje przełożonego o zagrożeniach w realizacji projektów, identyfikuje zależności między projektami, przygotowuje przekrojowe sprawozdania o stanie realizacji projektów, w celu prawidłowego nadzoru nad realizacją projektów
 • Uczestniczy w realizacji zadań w zakresie sprawowania przez Ministra Zdrowia nadzoru nad Centrum eZdrowia (CeZ) w celu zapewnienia prawidłowego monitorowania i kontrolowania realizacji projektów

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji publicznej lub przy realizacji projektów lub w obszarze ochrony zdrowia
 • Znajomość zagadnień związanych z ochroną zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru e-zdrowia
 • Wiedza z zakresu zarządzania projektami
 • Komunikatywność i Umiejętność pracy w zespole
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość narzędzi wspierających zarządzanie projektami
APLIKUJ TERAZ