Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 121093

Warunki pracy

Warunki pracy: • praca biurowa w siedzibie urzędu,

 • użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, skaner).


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • wejście do budynku NDAP jest dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością - brak progów utrudniających poruszanie się osobom z niepełnosprawnością ruchową,

 • brak windy,

 • stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku

 • pomieszczenie sanitarne dostosowane do potrzeb osób z niepełnoprawnością znajduje się na parterze budynku, co powoduje konieczność pokonywania schodów oraz otwierania drzwi z samozamykaczami,

 • stanowisko pracy jest wyposażone w monitor ekranowy - czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z obsługą sekretariatu Zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych i Dyrektora Generalnego
 • Sporządza projekty pism i odpowiedzi do innych jednostek administracji publicznej, kontrahentów oraz komórek organizacyjnych wewnątrz NDAP
 • Prowadzi i aktualizuje kalendarz spotkań i czynności Zastępcy Naczelnego Dyrektora AP i Dyrektora Generalnego oraz obsługuje kierownictwo urzędu w zakresie delegacji i wyjazdów służbowych (w szczególności organizacja przejazdów i noclegów oraz wyżywienia - dokonywanie rezerwacji i/lub zmian w rezerwacjach)
 • Zastępuje pracownika obsługującego sekretariat Naczelnego Dyrektora lub Zastępcy Naczelnego Dyrektora w pełnieniu obowiązków służbowych
 • Realizuje inne polecenia przełożonych w zakresie zgodnym z kompetencjami

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą asystencką lub administracyjno-biurową jednostki sektora finansów publicznych
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej - podstawy
 • Umiejętność skutecznego komunikowania się w mowie i na piśmie
 • Komunikatywność
 • Umiejętność obsługi pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym B1
APLIKUJ TERAZ