Komenda Główna Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Główny Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120817

Warunki pracy

warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywaniu zadań: • praca samodzielna biurowo - administracjyna, 

 • praca w siedzibie urzędu,

 • praca w pomieszczeniu biurowym,

 • praca w godzinach 8:15 - 16:15,


miejsce i otoczenie organizacyjno - techniczne stanowiska pracy: • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym,

 • podstawowe wyposażenie stanowiska pracy:zestaw komputerowy, telefon stacjonarny, meble biurowe oraz elektroniczne urządzenia biurowe

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie,

 • obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, faks, niszczarka, skaner).

 • stanowisko pracy specjalisty zlokalizowane jest na 3 piętrze budynku,

 • dojścia i dojazdy do budynku są utwardzone,

 • niepełne przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych - ograniczenia w swobodnym przemieszczaniu się ze względu na występowanie drzwi z samozamykaczami na korytarzach, brak podjazdów przy wejściu głównym, budynek wyposażony  w windę oraz toaletę i łazienkę dla osób niepełnosprawnych (obecnie budynek w remoncie),

 • infrastruktura budynku:korytarze, klatki schodowe, schody, sanitariaty,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemych.

Zakres zadań

 • Diagnozuje, zbiera, planuje oraz realizuje bieżącą korespondencję związaną z kierowaniem funkcjonariuszy/pracowników ZOŚ KGSG oraz funkcjonariuszy pionu operacyjno-śledczego SG na szkolenia organizowane przez ośrodki szkolenia SG, krajowe i zagraniczne służby oraz instytucje współdziałające, jak również podmioty komercyjne (koordynacja powyżej 9 osób), w celu podnoszenia kwalifikacji i kompetencji kadry pionu operacyjno-śledczego SG oraz odbycia obligatoryjnych szkoleń wymaganych przepisami prawa lub wynikających z uregulowań wewnętrznych.
 • Koordynuje, organizuje i realizuje zadania związane z przebiegiem zagranicznych podróży służbowych kadry ZOŚ KGSG w tym m.in. ustala i zamawia usługi transportowe i noclegowe oraz pozostałe wynikające z przebiegu delegacji, przekazuje je zainteresowanym, ich rozliczaniem oraz przyjmowaniem zagranicznych delegacji, w celu zapewnienia właściwego funkcjonowania ZOŚ KGSG w tym obszarze
 • Koordynuje, ewidencjonuje, rozlicza i sporządza dokumentację finansową, zgodnie z obowiązującymi przepisami i uregulowaniami wewnętrznymi, w zakresie ewidencji czasu służby funkcjonariuszy i czasu pracy pracowników ZOŚ KGSG, w tym czasu służby i pracy przekraczających ustawową normę, w celu prawidłowego ustalenia wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą/służbą.
 • Koordynuje sprawy kadrowe wynikające ze stosunku pracy osób zatrudnionych w ZOŚ KGSG oraz sporządza dokumentację w tym zakresie, w celu realizacji spraw wynikających z przebiegu zatrudnienia jak i wymaganych przepisami prawa.
 • Koordynuje sprawy kadrowe związane z procedurami naboru do pracy w ZOŚ KGSG oraz sporządza dokumentację w tym zakresie, w celu zatrudnienia pracowników zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa oraz uregulowań wewnętrznych.
 • Ocenia przydatność dokumentów manipulacyjnych o krótkotrwałym znaczeniu niejawnych i jawnych, zaewidencjonowanych w urządzeniach ewidencyjnych, w celu bieżącego ich brakowania, brakowanie dokumentacji po upływie okresów jej przechowywania oraz przygotowuje protokoły dotyczące danych retencyjnych, w celu zakwalifikowania ich do zniszczenia.
 • Realizuje zadania z zakresu obsługi system elektronicznego zarządzania dokumentacją w ZOŚ KGSG w zastępstwie osoby obsługującej punkt kancelaryjny ZOŚ KGSG oraz zastępuje osobę prowadzącą sekretariat kierownictwa ZOŚ KGSG, w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania komórki.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z realiacją zadań administracyjno-kadrowych
 • Pozytywne przejście procedury sprawdzającej w celu uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych
 • Język angielski komunikatywny, umożliwiający porozumienie się w trakcie rozmów, pozwalający na realizację nałożonych zadań
 • Znajomość pakietu "Microsoft Office" i Excel, obsługa urządzeń biurowych: komputer, fax, drukarka, skaner
 • Komunikatywność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • Umiejętność pracy w zespole
 • skrupulatność, terminowość, rzetelność
 • odpowiedzialność, zaangażowanie w realizację zadań
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ