Ministerstwo Zdrowia w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120750

Warunki pracy


 • Departament Analiz i Strategii mieści się Warszawie przy ul. Miodowej 15; budynek jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach inwalidzkich; w budynku jest winda i toalety przystosowane dla osób z niepełnosprawnością;

 • praca biurowa wykonywana jest w pozycji siedzącej przy komputerze, co najmniej 4 godziny dziennie;

Zakres zadań

 • Analizuje i modeluje dane z wykorzystaniem języka R w celu tworzenia narzędzi analitycznych oraz narzędzi do automatycznego generowania raportów będących częścią map potrzeb zdrowotnych w zakresie przydzielonym danemu analitykowi
 • Przygotowuje zestawienia, wizualizacje, prezentacje w celu wsparcia działań prowadzonych przez Departament Analiz i Strategii, związanych z realizacją Projektu.
 • Wykonuje analizy systemu opieki zdrowotnej w celu poznania czynników istotnych dla systemu, zachorowalności, chorobowości, świadczeń opieki zdrowotnej.
 • Tworzy wkłady merytoryczne do zapytań, interpelacji, opracowań w zakresie wykonanych analiz, celem opracowania odpowiedzi.
 • Współpracuje z ekspertami medycznymi przy przygotowaniu artykułów naukowych i wskaźników oraz innych prac badawczych i opracowań naukowych, łączących wiedzę medyczną ze statystyczną, celem realizacji założeń merytorycznych Projektu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w pracy analitycznej
 • zaawanasowana znajomość języka angielskiego,
 • znajomość języka R lub Python,
 • podstawowa znajomość SQL,
 • znajomość podstaw statystyki i ekonometrii,
 • znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, PowerPoint),
 • analityczne myślenie,
 • samodzielna praca koncepcyjna,
 • umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie w pracy z systemami kontroli wersji (np. git),
 • wiedza z zakresu teorii ekonomii zdrowia,
 • znajomość narzędzi do wizualizacji danych (Power BI, Tableau).
APLIKUJ TERAZ