Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120466

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań
- krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
- częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Prowadzi działania promocyjne i informacyjne w serwisach społecznościowych oraz na stronie internetowej Ministerstwa.
 • Współpracuje z instytucjami kultury w zakresie wzajemnego promowania działań oraz reagowania na sytuacje kryzysowe w mediach społecznościowych.
 • Współpracuje z przedstawicielami mediów.
 • Monitoruje obecność spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w środkach społecznego przekazu, szczególnie w mediach społecznościowych.
 • Współorganizuje konferencje prasowe, briefingi oraz konferencje tematyczne członków kierownictwa Ministerstwa z udziałem przedstawicieli środków masowego przekazu.
 • Współorganizuje wydarzenia związane z aktywnością w mediach społecznościowych.
 • Współpracuje przy realizacji kampanii informacyjnych i promocyjnych oraz akcji społecznych dotyczących zakresu działania Ministerstwa.
 • Wykonuje pozostałe zadania zlecone przez przełożonego w zakresie zadań Wydziału.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze promocji i kontaktów z mediami lub w obszarze redakcyjnym

 • Znajomość ustawy prawo prasowe
 • Znajomość struktury organizacyjnej Ministerstwa
 • Wiedza z zakresu zasad funkcjonowania instytucji podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo
 • Wiedza z zakresu bieżących wydarzeń kulturalnych w Polsce
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Kompetencje: zorientowanie na klienta, kreatywność, skuteczna komunikacja (pisemna, werbalna), organizacja pracy i osiąganie rezultatów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Szkolenie z zakresu publikowania i promowania treści w mediach społecznościowych.
APLIKUJ TERAZ