Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 120243

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


ul. Tamka


- budynek z podjazdem dla wózków inwalidzkich,
- bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych: fax, kserokopiarka, skaner, niszczarka.


ul. Wierzbowa


- budynek z platformą dla wózków inwalidzkich,
- w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,
- brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
- nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,
- obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,
- praca w pokoju wieloosobowym,
- praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych
- przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zakres zadań

 • Współpracuje w procesie wyboru przedsięwzięć do dofinansowania w ramach inwestycji B 1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).
 • Współpracuje w realizacji przedsięwzięć wybranych do dofinansowania w ramach inwestycji B 1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).
 • Współpracuje w zadaniach dotyczących sprawozdawczości w zakresie inwestycji B 1.1.4 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO).
 • Współpracuje z komórką koordynującą komponent B Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) na poziomie ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego oraz innymi instytucjami w systemie wdrażania komponentu.
 • Obsługuje system teleinformatyczny CST 2021 oraz Arachne.
 • Wykonuje inne zadania zlecone przez przełożonych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych

 • Znajomość zagadnień dotyczących Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy prawo zamówień publicznych
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy prawo budowlane
 • Znajomość podstawowych zagadnień z zakresu ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Kompetencje: orientacja na osiąganie celów, skuteczna komunikacja.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ