Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119967

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych,

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • narzędzia i materiały pracy – komputer, urządzenia biurowe,

 • budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac,

 • warunki nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,

 • praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Zakres zadań

 • prowadzi obsługę administracyjno-biurową, ewidencję środków trwałych i wyposażenia oraz ponosi materialną odpowiedzialność za powierzone mienie,
 • organizuje prace archiwum zakładowego, egzekwuje przestrzeganie przepisów w zakresie prowadzenia archiwum zakładowego i przechowywania zarchiwizowanych dokumentów,
 • zaopatruje pracowników w materiały biurowe, techniczne środki pracy, środki higieny, odzież ochronną i roboczą oraz prowadzi ewidencję indywidualnego wyposażenia pracowników,
 • prowadzi ewidencję wydatków budżetowych dotyczących wydziału oraz uzgadnia wydatki z wydziałem finansowym,
 • prowadzi sprawy związane z prenumeratą czasopism i wydawnictw, zamawia pieczątki oraz prowadzi ich ewidencję, współpracuje przy logistyczno-organizacyjnej obsłudze narad i spotkań służbowych,
 • prowadzi ewidencję środków majątkowych,
 • nalicza wysokość opłat za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie obsługi administracyjno-biurowej, ewidencji materiałowej oraz archiwizacji dokumentacji
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość przepisów w zakresie inwentaryzacji, gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, prawa zamówień publicznych, ustawy o rachunkowości,
 • Dobra znajomość obsługi komputera
 • Umiejętność obsługi podstawowych urządzeń biurowych
 • Kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie prowadzenia archiwum, obsługi programu do ewidencji środków trwałych oraz wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska,
 • Znajomość przepisów o administracji, drogownictwie
APLIKUJ TERAZ