Ministerstwo Rozwoju i Technologii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 119865

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury).


Opis dostępności budynku dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na stronie Ministerstwa: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/warunki-pracy

Zakres zadań

 • Obsługuje korespondencję i dokumentację.
 • Organizuje spotkania dla Kierownictwa Ministerstwa.
 • Obsługuje interesantów, udziela informacji.
 • Prowadzi terminarze i kontakty Kierownictwa Ministerstwa.
 • Zapewnia zaopatrzenie w materiały biurowe i spożywcze.
 • Prowadzi wskazane sprawy osobowe pracowników.
 • Archiwizuje dokumentację.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze sekretarsko-asystenckiej.
 • Upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "poufne" lub zgoda na przeprowadzenie procedury sprawdzającej.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2.
 • Znajomość zadań komórek organizacyjnych Ministerstwa.
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji rządowej.
 • Znajomość zasad obsługi klienta.
 • Myślenie analityczne.
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, rzetelność, współpraca, komunikacja.
 • Umiejętność obsługi MS Office: Word, Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ