Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117588

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy oraz warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • budynek bez podjazdu dla wózków inwalidzkich,

 • bardzo ograniczona możliwość poruszania się na wózkach inwalidzkich - konieczna asysta innego pracownika/opiekuna,

 • w budynku brak oznaczeń dla osób niewidomych,

 • brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,

 • nie występują szkodliwe/niebezpieczne warunki pracy,

 • obsługa klienta zewnętrznego i wewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne i mailowe,

 • praca w pokoju wieloosobowym,

 • praca przy komputerze powyżej czterech godzin oraz przy użyciu urządzeń biurowych,

 • przemieszczanie się pomiędzy budynkami Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Czynniki szczególnie utrudniające wykonywanie zadań
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach

Zakres zadań

 • Przekazuje zadekretowaną korespondencję oraz komunikaty, polecenia i ustalenia organizacyjne dyrekcji pracownikom.
 • Prowadzi kalendarz spotkań dyrektora Departamentu i jego zastępców.
 • Koordynuje sprawy pracownicze, socjalne i administracyjne w uzgodnieniu z przełożonym.
 • Obsługuje rozmowy telefoniczne dyrektora i jego zastępców.
 • Koordynuje elektroniczny obieg pism wpływających do Departamentu oraz spraw dotyczących rejestru skarg, listów, wniosków i petycji.
 • Monitoruje sprawy wskazane przez dyrektora lub zastępców dyrektora.
 • Przygotowuje pisma na zlecenie dyrektora lub jego zastępców.
 • Prowadzi sprawy zamówień i zakupów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku realizującym zadania sekretarskie lub asystenckie lub w pracy biurowej

 • Znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • Znajomość struktury organizacyjnej Ministerstwa
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie A2
 • Umiejętność obsługi MS Word na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność obsługi MS Excel na poziomie podstawowym
 • Kompetencje: organizacja pracy i osiąganie rezultatów; skuteczna komunikacja, zorientowanie na klienta
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka rosyjskiego lub niemieckiego na poziomie A2
APLIKUJ TERAZ