Kuratorium Oświaty w Warszawie
Kurator Oświaty poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117549

Warunki pracy

Do budynku Kuratorium przy Alejach Jerozolimskich 32 w Warszawie prowadzi jedno wejście znajdujące się w bramie. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Urzędu. Budynek wielokondygnacyjny.  Dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich dostępny jest tylko korytarz na parterze (możliwość skorzystania z platformy przyschodowej). W budynku znajduje się winda nieprzystosowana dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toaleta dla interesantów znajduje się na 1 piętrze budynku. Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przy wejściu, po lewej stronie, na szybie drzwi umieszczona jest naklejka z nazwą instytucji, napisana w alfabecie Braillea. Po prawej stronie znajduje się przycisk dzwonka przeznaczonego dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Do korytarza na parterze prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. Posiada ona wymiary 1 m x 1,15 m i nie jest zautomatyzowana – wymaga pomocy drugiej osoby. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Przed wejściem do sekretariatów Kuratorów i Dyrektorów wydziałów umieszczone są tabliczki informacyjne w alfabecie Braillea. Ze względu na lokalizację siedziby Kuratorium Oświaty w Warszawie (ścisłe centrum), Urząd nie posiada parkingu ogólnodostępnego. Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym, po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Kuratorium. Praca wymaga przemieszczania się między kondygnacjami budynku. Praca w pomieszczeniach biurowych wieloosobowych, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin. Reprezentowanie urzędu na zewnątrz, praca w siedzibie urzędu.

Zakres zadań

 • koordynuje i współpracuje z pracownikami kancelarii, składów chronologicznych i archiwum zakładowego w celu zapewnienia prawidłowej obsługi modułów kancelaryjno-archiwalnych systemu EZD
 • wypracowuje rozwiązania związane z rozwojem informatyzacji w administracji zespolonej, współpracuje z Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim (MUW) w tym zakresie w celu wdrożenia nowych technologii w urzędzie, w tym e-usług
 • tworzy grupy uprawnień w systemie EZD w odniesieniu do całego urzędu w celu zapewnienia dostępu do funkcjonalności dla użytkowników
 • administruje platformą e-learningową przez opracowywanie instrukcji obsługi, procedur w odniesieniu do całego urzędu w celu prawidłowego wykorzystania tego narzędzia w procesie szkolenia, komunikacji z MUW oraz dzielenia się wiedzą i informacją z pracownikami
 • monitoruje i rozwiązuje nieprawidłowości, z uwzględnieniem możliwości aplikacji (EZD), w celu prawidłowego funkcjonowania elektronicznego obiegu dokumentów;

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • znajomość pakietu Microsoft Office (Word, Excel) oraz obsługi komputera
 • znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją autorstwa Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku
 • umiejętność pracy w zespole
 • odpowiedzialność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
 • samodzielność i dobra organizacja pracy
 • komunikatywność;
 • systematyczność i solidność;
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • pogodne usposobienie
APLIKUJ TERAZ