Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117470

Warunki pracy

Praca biurowa z komputerem powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca przemieszczania się między pokojami i piętrami, obsługa urządzeń biurowych(komputer, ksero, fax. niszczarka).Obsługa klienta zewnętrznego w tym liczne kontakty bezpośrednie, telefoniczne, mailowe. W budynku brak windy. Oddziały Inspektoratu znajdują się na różnych piętrach. Brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom ze szczególnymi potrzebami.

Zakres zadań

 • prowadzi postępowania z orzecznictwa administracyjnego z zakresu prawa budowlanego
 • opracowywuje i przedkłada kierownikowi Oddziału projekty rozstrzygnięć administracyjnych w formie pism, decyzji i postanowień
 • archiwizuje akta sprawy
 • sporządza wymagane informacje i sprawozdania
 • przyjmuje interesantów w wyznaczone dni

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne lub na kierunku administracja, prawo lub pokrewne
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub 1 rok doświadczenia zawodowego w budownictwie
 • Znajomość ustaw: prawo budowlane, zagospodarowanie przestrzenne, postępowanie egzekucyjne w administracji, KPA oraz rozporządzenia wykonawcze do w/w ustaw, o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
 • Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresowych
 • Odpowiedzialność, rzetelność, dokładność, komunikatywność
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • praca na podobnym stanowisku
APLIKUJ TERAZ