Główny Urząd Geodezji i Kartografii w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 117505

Warunki pracy


 • praca biura z obsługą monitora ekranowego

 • praca w warunkach narażenia na stres

 • wyjazdy służbowe

 • wystąpienia publiczne związane z funkcjonowaniem komórki organizacyjnej

 • praca wymagająca dyspozycyjności

 • pomieszczenia znajdują sie na 2 kondygnacji

 • winda przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawno0ścią ruchową, jednak brak podjazdu na zewnątrz budynku, do pokonania 5 stopni

 • brak toalety dla osób niepełnosprawnością

 • ciąg komunikacyjny (korytarz) o szerokości ok 1,5 metra

Zakres zadań

 • Współpracuje przy przygotowywaniu materiałów informacyjnych do publikacji wydawanych w różnych formach edytorskich – foldery, ulotki, broszury, wydawnictwa, systemy wystawiennicze, publikacje multimedialne dotyczących działalności Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz nadzoruje ich publikacje.
 • Uczestniczy w konferencjach, seminariach i innych spotkaniach mających na celu zaprezentowanie kierunków i zakresu działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
 • Współpracuje przy obsłudze serwisów internetowych GUGiK oraz kontami Urzędu w portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube przez przygotowywanie grafik, w celu zapewnienia aktualności informacji o działalności służby geodezyjnej i kartograficznej.
 • Organizuje i prowadzi stoisko Głównego Geodety Kraju, GUGiK na targach oraz wystawach krajowych i zagranicznych.
 • Przygotowuje oraz przeprowadza, przy współpracy z komórką zamówień publicznych, postępowania o udzielenie zamówień publicznych w celu realizacji zadań Wydziału i Departamentu.
 • Koordynuje prace związane z udzielaniem patronatów przez Głównego Geodetę Kraju. Opracowuje propozycje pism GGK, w celu zapewnienia koordynacji działań wynikających z objęcia przez GGK wydarzenia patronatem (tj. udział przedstawicieli urzędu w wydarzeniu, budowa stoiska prezentującego działalność urzędu, opracowywanie listów wystąpień GGK). Prowadzi rejestr patronatów udzielanych przez GGK.
 • Współpracuje przy zbieraniu w Departamentach GUGiK informacji służących do promocji Urzędu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego W obszarze realizacji zadań promocyjnych w administracji publicznej.
 • dobra znajomość przepisów ustaw: o dostępie do informacji publicznej, o ochronie informacji niejawnych, o infrastrukturze informacji przestrzennej, prawo geodezyjne i kartograficzne oraz jej aktów wykonawczych, prawo zamówień publicznych.
 • praktyczna umiejętność redagowania tekstów informacyjnych
 • umiejętność obsługi systemów do zarządzania treściami w serwisach informacyjnych oraz znajomość zasad publikacji materiałów w serwisach społecznościowych
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • samodzielność, odpowiedzialność
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office
 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów
 • umiejętność pracy w zespole
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • systematyczność, dokładność
 • asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ