Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116907

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Zagrożenie naciskami grup przestępczych

 • Zagrożenie korupcją

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Prowadzi analizy oparte na poszukiwaniu, identyfikowaniu i wskazywaniu tendencji oraz schematów działania w zakresie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
 • Analizuje informacje dostępne w bazach Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) oraz współpracuje z innymi stanowiskami w Departamencie Informacji Finansowej (IF), instytucjami krajowymi, a także międzynarodowymi.
 • Realizuje procesy testowania oraz analizowania modeli i strumieni na potrzeby automatycznej analizy transakcji progowych i innych informacji dostępnych w bazach GIIF oraz nowych aplikacjach analitycznych.
 • Przygotowuje krajową ocenę ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, a także strategię przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, bazującą na ww. ocenie – we współpracy z innymi komórkami wewnętrznymi i jednostkami współpracującymi.
 • Sporządza propozycje zmian legislacyjnych na podstawie wyników krajowej oceny ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Dokonuje oceny i analizuje obowiązujące rozwiązania prawne, w tym ich skuteczność, a także przygotowuje propozycje rozwiązań o charakterze systemowym, w tym legislacyjnym.
 • Współpracuje z jednostkami współpracującymi, w tym poprzez udział w pracach grup roboczych oraz międzyresortowych zespołach, których zakres działania 2 odnosi się do przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
 • Współpracuje z zagranicznymi jednostkami analityki finansowej, a także międzynarodowymi instytucjami i organizacjami w zakresie analiz strategicznych i krajowej oraz ponadnarodowej oceny ryzyka dotyczącej prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze analizy danych w dużych bazach danych przy pomocy narzędzi informatycznych
 • Poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej „poufne” lub zgoda na poddanie się procedurze uzyskania tego poświadczenia
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym płynne wypowiadanie się i posługiwanie się językiem w kontaktach zawodowych oraz tworzenie i rozumienie tekstów w obszarze właściwości departamentu
 • Znajomość krajowych i międzynarodowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Wiedza z zakresu przepisów prawa karnego
 • Wiedza z zakresu funkcjonowania rynku finansowego
 • Wiedza w zakresie oprogramowania analitycznego i metod analizy danych
 • Wiedza w zakresie statystyki i metod statystycznych
 • Umiejętność posługiwania się programem Excel na poziomie zaawansowanym
 • Umiejętność wyciągania wniosków i proponowania rozwiązań
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka obcego innego niż język angielski (preferowane języki UE lub jęz. rosyjski) na poziomie umożliwiającym płynne wypowiadanie się i posługiwanie się językiem w kontaktach zawodowych oraz tworzenie i rozumienie tekstów w obszarze właściwości departamentu
 • Szkolenie z oprogramowania aplikacyjnego w systemie SIGIIF
 • Szkolenie z oprogramowania do statystycznej analizy danych na poziomie podstawowym
 • Szkolenie z oprogramowania data mining na poziomie podstawowym
 • Specjalistyczne szkolenia z zakresu metod prania pieniędzy
 • Specjalistyczne szkolenia z zakresu metod finansowania terroryzmu
 • Umiejętność posługiwania się językiem SQL lub Python co najmniej na poziomie podstawowym
APLIKUJ TERAZ