Główny Urząd Miar w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116650

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, obsłudze urządzeń biurowych, czynnościach koncepcyjnych. Czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu. Zagrożenie korupcją.


W budynku znajduje się winda, są także łazienki dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników instytucji, w tym w szczególności kieruje pracowników na szkolenia zgodnie z planem szkoleń, przygotowuje dokumenty wymagane do skierowania pracownika na szkolenie oraz do rozliczenia szkolenia
 • Prowadzi ewidencje szkolonych i rejestry zrealizowanych szkoleń oraz sporządza okresowe analizy, raporty i sprawozdania z zakresu działalności szkoleniowej
 • Organizuje służbę przygotowawczą w służbie cywilnej w Urzędzie
 • Organizuje praktyki, wolontariaty, staże i wizyty techniczne we współpracy z kierownikami komórek organizacyjnych i uczelniami
 • Współpracuje z uczelniami kształcącymi na kierunkach zbieżnych z profilem działalności GUM, reprezentuje instytucję m.in. podczas targów pracy i w kontaktach z biurami karier studenckich

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenia zawodowego związanego z organizacją szkoleń
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej i rozporządzenia w sprawie szkoleń członków korpusu służby cywilnej
 • Znajomość zagadnień dotyczących organizowania i prowadzenia szkoleń
 • Podstawowa znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych
 • Znajomość rynku szkoleniowego
 • Podstawowa znajomość ustawy prawo o miarach
 • Umiejętność komunikacji, współpracy, organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność obsługi: MS Word, MS Excel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość regulacji w zakresie wolontariatu, staży, praktyk
APLIKUJ TERAZ