Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116670

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


-        praca przy komputerze,


-        krajowe wyjazdy służbowe.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


-        budynek urzędu niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich, brak podjazdów.

Zakres zadań

 • Prowadzi rejestr zapotrzebowania na usługi i zakupy, proceduje i przesyła zgody do CLB i RWMŚ.
 • Ewidencjonuje i terminowo opisuje faktury.
 • Wpisuje do rejestru zapotrzebowania kwoty z faktur i przekazuje comiesięczne zestawienia zrealizowanych zamówień do Wydziału Zamówień Publicznych.
 • Prowadzi sprawy związane z przygotowaniem postępowań na zakup telefonii stacjonarnej, zgodnie z PZP oraz wewnętrznymi regulaminami.
 • Dokonuje zakupów wyposażenia pomieszczeń biurowych i socjalnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Ochrona Środowiska
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość ustawy prawo zamówień publicznych
 • Umiejętność biegłej obsługi komputera w środowisku Windows (MS Office) oraz poruszania się w Internecie
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość Kodeksu Postepowania Administracyjnego
 • Znajomość systemu EZD.
APLIKUJ TERAZ