Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116248

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Przygotowuje stanowiska, uwagi i opinie do projektów dokumentów opracowywanych na poziomie unijnym oraz rządowym, w ramach wypełniania spraw związanych z inicjowaniem, koordynowaniem i monitorowaniem udziału ministerstwa w Semestrze Europejskim.
 • Aktualizuje i wdraża Krajowy Program Reform oraz Zaleceń krajowych (ang. Country Specific Recommendations CSR) w celu przygotowania wkładów oraz konsultacji treści dokumentów – zgodnie ze stanowiskiem MF.
 • Bierze udział w pracach międzyresortowego Zespołu do spraw Semestru Europejskiego oraz konsultuje i opiniuje uzgodnienia wewnętrzne odnoszące się do materiałów przyjmowanych przez Zespół.
 • Bierze udział w inicjowaniu i prowadzeniu prac analitycznych w odniesieniu do projektów i działań odnoszących się do realizacji Semestru Europejskiego.
 • Uczestniczy w inicjowaniu i realizowaniu spraw wynikających z udziału przedstawiciela Ministra w pracach Komitetu Polityki Gospodarczej (ang. Economic Policy Commmittee, EPC).
 • Wspiera koordynację działań związanych z realizacją przewodnictwa Polski w Radzie UE w 2025 r.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe magisterskie
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze integracji europejskiej lub współpracy międzynarodowej
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym rozumienie i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość zasad funkcjonowania Semestru Europejskiego
 • Znajomość struktur i zasad funkcjonowania organów wspólnot europejskich
 • Znajomość procedur koordynacyjnych wynikających z przepisów prawa
 • Znajomość funkcjonowania i organizacji administracji publicznej
 • Umiejętność skutecznej komunikacji
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka niemieckiego lub francuskiego na poziomie umożlwiającym czytanie i rozumienie tekstów w zakresie właściwości wydziału
 • Znajomość organizacji Ministerstwa Finansów
APLIKUJ TERAZ