Nadwiślański Oddział Straży Granicznej w Warszawie
Komendant Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 116098

Warunki pracy

Praca o charakterze administracyjno–biurowym w systemie 8 godzinnym w siedzibie Oddziału. Budynek nie jest przystosowany do poruszania się osób niepełnosprawnych ruchowo (brak obecności wind, pomieszczeń higieniczno–sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pracownik wykonuje prace biurowe w naturalnym i sztucznym oświetleniu z wykorzystaniem monitora ekranowego, drukarki, telefonu, faksu i niszczarki dokumentów. Konieczność poruszania się po obiekcie. Kontakt z cudzoziemcami.

Zakres zadań

 • rozmawia z cudzoziemcami w celu przyjęcia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP
 • sporządza fotografie oraz pobiera odciski linii papilarnych od osób ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP
 • obsługuje systemy teleinformatyczne w zakresie dokumentowania czynności związanych z przyjęciem wniosków
 • przygotowuje projekty korespondencji tj. pism do stron postepowania administracyjnego, zaświadczeń
 • sporządza zestawienia statystyczne w zakresie spraw prowadzonych przez Zespół do spraw Migracji i Wstępnych Procedur Uchodźczych
 • archiwizuje dokumentację służbową wytworzoną przez funkcjonariuszy i pracowników Zespołu do spraw Migracji i Wstępnych Procedur Uchodźczych

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze procedur migracyjnych
 • znajomość języka rosyjskiego lub angielskiego w stopniu - B1, znajomość: Ustawy o cudzoziemcach oraz przepisów migracyjnych UE, Ustawy o Straży Granicznej
 • umiejętność obsługi komputera ( pakiet MS Office)
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawa o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, kreatywność,.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • znajomość języka francuskiego lub hiszpańskiego lub arabskiego na poziomie-A2
APLIKUJ TERAZ