Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 115780

Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie

 • częste wyjazdy służbowe

 • zagrożenie korupcją

 • permanentna obsługa klientów zewnętrznych

 • częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe)

 • Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Bierze udział w inspekcjach u przedsiębiorców zajmujących się obrotem hurtowym produktami leczniczymi lub pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi.
 • Opracowuje notatki/ wkłady do raportów z przeprowadzonych inspekcji z uwzględnieniem stwierdzonych niezgodności i odniesieniem ich do przepisów prawa w celu realizacji zadań ustawowych GIF.
 • Przygotowuje dokumentację niezbędną do wykonywania czynności inspekcyjnych (delegacje, zawiadomienia, upoważnienia).
 • Bierze udział w opracowywaniu rocznego planu inspekcji oraz procedur określających wykonywanie zadań w wydziale.
 • Uzupełnia dane inspekcyjne w systemie HURTOWNIE.
 • Prowadzi korespondencję z podległymi podmiotami i archiwizuje dokumentację.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne (farmaceuta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty).
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego co najmniej 2 lata stażu pracy w Inspekcji Farmaceutycznej, w aptekach lub w podmiotach prowadzących obrót hurtowy produktami leczniczymi
 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie Działu I - przepisy ogólne
 • Znajomość struktury i zadań Urzędu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Odpowiedzialność
 • Komunikatywność
 • Myślenie analityczne
APLIKUJ TERAZ