Ministerstwo Infrastruktury w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113298

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


wejście do budynku „A" i „D" przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
węzeł sanitarny, szerokość drzwi i ciągi komunikacyjne, platformy podjazdowe na schodach oraz windy przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością,
mogą pojawić się trudności lub możliwa pomoc osób trzecich dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu
 


Inne warunki, dotyczące charakteru stanowiska pracy:
- praca przy komputerze oraz/lub przy użyciu urządzeń biurowych: fax, ksero, skaner
-częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz


-krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe


- zagrożenie korupcją


Rekrutacja zdalna (cały proces, od aplikowania do rozmowy kwalifikacyjnej, jest prowadzony zdalnie, bez wychodzenia z domu)


 

Zakres zadań

 • Prowadzi sprawy z zakresu morskiego prawa cywilnego oraz ubezpieczeń morskich, z wyłączeniem spraw dotyczących rejestracji i ubezpieczeń jachtów morskich, a także przestrzegania praw pasażerów podróżujących drogą morską oraz publicznego transportu zbiorowego w zakresie transportu morskiego;
 • Prowadzi sprawy dotyczące organizacji wyborów i referendów ogólnokrajowych na statkach morskich oraz prowadzi sprawy z zakresu ustawy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych;
 • Prowadzi sprawy współpracy z Międzynarodową Organizacją Morską w zakresie międzynarodowego prawa morskiego, a w szczególności prowadzi współpracę w ramach Komitetu Prawnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej, a także prowadzi współpracę w ramach Międzynarodowych Funduszy Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniami Olejami;
 • Przygotowuje dokumenty niezbędne do ratyfikacji konwencji międzynarodowych dotyczących międzynarodowego prawa morskiego;
 • Prowadzi działania związane z wdrażaniem i stosowaniem prawa Unii Europejskiej, w tym prowadzi badania nad działaniami wymaganymi do wdrożenia prawa Unii Europejskiej i odpowiednio opracowuje akty legislacyjne wdrażające prawo Unii Europejskiej oraz prowadzi sprawy z zakresu procesu decyzyjnego w Unii Europejskiej;
 • Prowadzi obsługę sekretariatu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego pełniąc rolę jej Sekretarza;
 • Analizuje i opiniuje wnioski o wydanie przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzeczenia w trybie prejudycjalnym oraz jego orzeczenia;
 • Opiniuje projekty dokumentów rządowych, w tym aktów prawnych.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe prawnicze
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze stosowania prawa
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2
 • Ogólna wiedza z zakresu prawa cywilnego i prawa administracyjnego
 • Ogólna wiedza z zakresu prawa morskiego
 • Umiejętności analityczne
 • Umiejętność organizacji pracy i zorientowanie na osiąganie celów
 • Skuteczna komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

  APLIKUJ TERAZ