Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113334

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • Praca administracyjno-biurowa, obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie

 • Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)

 • Częste reprezentowanie urzędu na zewnątrz

Zakres zadań

 • Realizuje prace związane z opracowywaniem projektu planu dochodów i wydatków w koordynowanej cz. 35 – Rynki rolne, a także analizuje realizację dochodów i wydatków budżetu państwa.
 • Analizuje wnioski dysponentów części budżetowych dotyczących zmian w wydatkach budżetu państwa oraz przygotowuje projekty decyzji Ministra Finansów wprowadzające wnioskowane zmiany.
 • Opracowuje, w zakresie prowadzonej problematyki dotyczącej części budżetowych, projekty opinii do projektów aktów prawnych oraz do programów i innych dokumentów. Przygotowuje interpretacje obowiązujących przepisów.
 • Opracowuje okresowe i roczne analizy z realizacji dochodów i wydatków budżetu państwa w zakresie koordynowanych działów i części budżetowych.
 • Przygotowuje projekty odpowiedzi na korespondencję w zakresie finansowanych działów i części budżetowych otrzymywaną z resortów, od wojewodów, posłów oraz senatorów.
 • Planuje wydatki na finansowanie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, a także programy wieloletnie.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub prawo lub administracja lub finanse
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych
 • Znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych
 • Znajomość zasad planowania i wykonywania budżetu państwa
 • Znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość kodeksu postępowania przed sądami administracyjnymi
 • Znajomość arkusza kalkulacyjnego MS Excel na poziomie średniozaawansowanym
 • Umiejętność argumentowania
 • Umiejętność współpracy w zespole
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym czytanie i rozumienie literatury przedmiotu
 • Znajomość przepisów z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych
 • Znajomość procedury legislacyjnej
 • Znajomość zasad sporządzania planów finansowych jednostek sektora finansów publicznych
APLIKUJ TERAZ