Komenda Główna Policji w Warszawie
Komendant Główny Policji poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112910

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • nietypowe godziny pracy (w tym dyżury),

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe,

 • zagrożenie korupcją.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: • naturalne i sztuczne oświetlenie,

 • wymuszona  pozycja ciała,

 • praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin na dobę,

 • brak windy w budynku, brak podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Koordynuje prace administracyjne systemu łączności rządowej i resortowej oraz urządzenia sieciowe VoIP, system rejestracji treści korespondencji, system zarządzania i nadzoru
 • Koordynuje współpracę z serwisami fabrycznymi przy lokalizacji i usuwaniu uszkodzeń systemów łączności rządowej i resortowej, systemu rejestracji treści korespondencji, systemu zarządzania i nadzoru
 • Tworzy opisy przedmiotu zamówienia do serwisów pogwarancyjnych jak również udział w komisjach przetargowych
 • Monitoruje i analizuje uszkodzenia i przygotowuje zapotrzebowania odnośnie zabezpieczenia materiałowego
 • Opiniuje oraz analizuje projekty telekomunikacyjne wpływające do Biura Łączności i Informatyki KGP
 • Udziela wsparcia innym pracownikom przy obsłudze i eksploatacji systemów teleinformatycznych pozostających w kompetencji wydziału oraz prowadzi dokumentację techniczną utrzymywanych systemów
 • Uczestniczy w zespołach oraz komisjach w tym przetargowych powołanych przez Kierownictwo KGP

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego powyżej 3 lat pracy z zakresu administrowania systemami teleinformatycznymi
 • Dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego
 • Bardzo dobra znajomość zagadnień z zakresu systemów teleinformatycznych (infrastruktura, dokumentacja techniczna)
 • Obsługa specjalistycznych programów komputerowych
 • Kreatywność
 • Dobra organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
 • Dyspozycyjność
 • Odporność na stres
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B
APLIKUJ TERAZ