Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113135

Warunki pracy

Budynek przy ul. Stefana Batorego 5:


Wejście do budynku od strony ul. Rakowieckiej 2a w Warszawie (Biuro Przepustek) wyposażone w windę zewnętrzną dla osób niepełnosprawnych.


Wejście do budynku przy ul. Stefana Batorego 5 wyposażone w podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Szerokość ciągów komunikacyjnych i drzwi wewnętrznych dostosowane są do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wewnątrz budynku znajdują się windy ułatwiające poruszanie się,


Na parterze i piętrach: I, II, III i IV  (z pięciu pięter budynku) znajdują się łazienki dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.


Warunki dotyczące charakteru pracy: • praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań

 • Opiniuje, w zakresie ochrony informacji niejawnych, dokumentację związaną z prowadzeniem postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla komórek organizacyjnych Ministerstwa.
 • Pełni funkcję inspektora bezpieczeństwa teleinformatycznego dla systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne, wspomaga osoby funkcyjne systemów, w których przetwarzane są informacje niejawne. Prowadzi weryfikację i bieżącą kontrolę zgodności funkcjonowania systemu teleinformatycznego z jego dokumentacją bezpieczeństwa.
 • Pełni funkcję administratora systemu dla systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne, wspomaga osoby funkcyjne oraz użytkowników tych systemów. Zapewnia prawidłowe funkcjonowanie systemów oraz przestrzeganie zasad i wymagań bezpieczeństwa dla nich przewidzianych. Szkoli osoby funkcyjne i użytkowników z zakresu bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz obsługi stanowisk systemów, w których przetwarzane są informacje niejawne.
 • Opracowuje i aktualizuje dokumentację bezpieczeństwa, w tym szczególne wymagania bezpieczeństwa oraz procedur bezpiecznej eksploatacji, dla systemów i sieci teleinformatycznych, projektowanych, wdrażanych i eksploatowanych przez MSWiA, w których przetwarzane są informacje niejawne w oparciu o przepisy prawa, normy i zalecenia krajowe i międzynarodowe. Konfiguruje i utrzymuje stanowiska systemów teleinformatycznych, w których przetwarzane są informacje niejawne.
 • Kontroluje zgodność funkcjonowania systemów teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych z dokumentacją bezpieczeństwa.
 • Analizuje obszar bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności w zakresie metod zabezpieczeń systemów i sieci teleinformatycznych.
 • Opiniuje zewnętrzne oraz wewnętrzne akty prawne związane w szczególności z problematyką ochrony systemów i sieci teleinformatycznych, w tym kierowane do Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w administracji publicznej.
 • Powyżej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony informacji niejawnych.
 • Znajomość zagadnień związanych bezpieczeństwem przemysłowym oraz bezpieczeństwem teleinformatycznym systemów i sieci teleinformatycznych przeznaczonych do przetwarzania informacji niejawnych.
 • Znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych.
 • Kreatywność, umiejętność myślenia analitycznego.
 • Umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów, umiejętność współpracy, skutecznego komunikowania się, rzetelność, gotowość do doskonalenia zawodowego.
 • Wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: "ściśle tajne", NATO "cosmic top secret", UE/EU "secret" ESA "secret" lub posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą: "ściśle tajne", NATO "cosmic top secret", UE/EU "secret" ESA "secret".
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Powyżej 1 roku doświadczenia zawodowego w obszarze bezpieczeństwa przemysłowego lub informatyki lub bezpieczeństwa teleinformatycznego.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym.
 • Przeszkolenie w zakresie przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego przeprowadzone przez ABW lub SKW dla administratorów systemów oraz inspektorów bezpieczeństwa teleinformatycznego.
APLIKUJ TERAZ