Ministerstwo Finansów w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 113033

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań: • praca administracyjno-biurowa;

 • obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;

 • krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe (udział w spotkaniach z ekspertami zagranicznymi (na przykład przedstawicielami Banku Światowego, Komisji Europejskiej) w konferencjach, w tym naukowych w kraju oraz za granicą.

Zakres zadań

 • Sporządza dokumenty i opracowania prezentujące wyniki analiz makroekonomicznych i sektorowych dla celów prowadzenia polityki gospodarczej przez ministra/kierownictwo ministerstwa oraz radę ministrów
 • Bierze udział w opracowywaniu zleconych analiz z zakresu prowadzonej przez ministra i radę ministrów polityki gospodarczej (w tym przygotowuje lub analizuje przekazane Oceny Skutków Regulacji)
 • Buduje narzędzia analityczne oraz udoskonala i weryfikuje ich własności prognostyczne i symulacyjne z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania
 • Rozwija bazy danych wykorzystywanych przez istniejące/budowane modele makroekonomiczne i sektorowe, w tym poszukuje nowych źródeł informacji pozwalających na lepsze przygotowanie założeń egzogenicznych
 • Bierze udział w spotkaniach z ekspertami zagranicznymi (przedstawicielami Banku Światowego, Komisji Europejskiej), w konferencjach, w tym naukowych w kraju oraz za granicą

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku ekonomia lub finanse lub matematyka lub informatyka
doświadczenie zawodowe/staż pracy: doświadczenia zawodowego
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym komunikowanie się z przedstawicielami Unii Europejskiej i tworzenie tekstów w obszarze właściwości wydziału
 • Znajomość teorii mikro i makroekonomii
 • Znajomość w zakresie makroekonomicznym danych publikowanych przez instytucje zewnętrzne między innymi GUS, NBP i Eurostat
 • Znajomość metod i narzędzi statystyczno­ekonometrycznych oraz metod prognozowania
 • Umiejętność analizowania informacji
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie zawodowe: 1 rok w obszarze analiz lub prognoz makroekonomicznych
 • Znajomość metodologii Europejskiego Systemu Rachunków Narodowych (ESA)
 • Praktyczna znajomość pakietów statystyczno-ekonometrycznych (np. Eviews, GAMS/MPSGE, R), w tym umiejętność programowania w tych środowiskach obliczeniowych lub w języku VBA
APLIKUJ TERAZ