Ministerstwo Sprawiedliwości w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 112836

Warunki pracy

- praca przy komputerze pow. 4 godzin dziennie,


- kontakt z klientem zewnętrznym,


- budynek dostosowany architektonicznie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań

 • Opracowuje oraz opiniuje oceny skutków regulacji (OSR) oraz oceny skutków regulacji ex-post (OSR ex-post) aktów prawnych, procedowanych w ramach rządowego procesu legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Analizuje i weryfikuje projekty aktów prawnych kierowanych do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.
 • Przygotowuje opracowania porównawcze porządków prawnych krajów Unii Europejskiej.
 • Przygotowuje analizy w zakresie skutków społecznych i ekonomicznych projektów aktów prawnych, procedowanych w ramach rządowego procesu legislacyjnego w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 • Współpracuje z instytucjami zewnętrznymi w zakresie realizowanych zadań, w szczególności z jednostkami badawczymi, podległymi Ministerstwu Sprawiedliwości oraz jednostką do spraw oceny skutków regulacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w jednostkach sektora finansów publicznych w zakresie przygotowywania projektów aktów prawnych lub w prowadzeniu analiz z wykorzystaniem danych statystycznych
 • Umiejętność zaawansowanej obsługi MS Excel (m.in. analizy i przetwarzanie danych, tworzenie wykresów, tabel i formuł)
 • Umiejętność korzystania z opracowań statystycznych i wyciągania wniosków
 • Znajomość procedur regulujących proces legislacyjny, ze szczególnym uwzględnieniem Rządowego Procesu Legislacyjnego
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej
 • Znajomość metodologii opracowywania OSR
 • Doskonalenie zawodowe, identyfikacja z misją urzędu, myślenie analityczne, otwartość na zmiany, planowanie i myślenie strategiczne, pozytywne podejście do klienta, umiejętność współpracy, zorientowanie na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Kurs/szkolenie z zakresu Oceny Skutków Regulacji
APLIKUJ TERAZ