Główny Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
Dyrektor Generalny poszukuje kandydatówkandydatek na stanowisko:
Specjalista
Miejsce pracy: Warszawa
Ogłoszenie o naborze Nr 106015

Warunki pracy


 • praca biurowa przy komputerze powyżej 4 godz. dziennie, permanentna obsługa klientów zewnętrznych 

 • Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy: stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym wyposażonym w instalację klimatyzacyjną

 • Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia biurowe (drukarka, kserokopiarka, skaner, niszczarka i inne urządzenia biurowe)

 • Budynek posiada windę osobową do transportu pionowego, nie posiada podjazdów dla osób niepełnosprawnych, ale jest wyposażony w transporter gąsiennicowy typu T09 "ROBY" służący do transportu po schodach wejściowych do budynku osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Pomieszczenia pracy GIF mieszczą się na parterze oraz I i III piętrze budynku.

Zakres zadań

 • Wykonuje czynności związane z koordynacją organizacji pracy Dyrektora Departamentu Nadzoru w szczególności: obsługuje połączenia telefoniczne, prowadzi kalendarz pracy, a także organizuje i koordynuje sprawny przebieg spotkań Dyrektora Departamentu Nadzoru.
 • Wykonuje czynności związane z obiegiem dokumentów (w formie papierowej i elektronicznej), w szczególności: rejestruje w systemie EZD dokumentację zewnętrzną wpływającą do sekretariatu, zapewnia prawidłową, zgodną z dekretacją dystrybucję dokumentów.
 • Redaguje pisma oraz przygotowuje dokumenty, prezentacje, raporty, analizy, zestawienia z zakresu kompetencji Dyrektora Departamentu Nadzoru.
 • Przygotowywuje dokumenty dotyczące podróży służbowych Dyrektora Departamentu Nadzoru.
 • Koordynuje zaopatrzenie Departamentu Nadzoru (DN) w artykuły biurowe i spożywcze.
 • Sporządza wnioski o zawarcie umów zleceń i umów o dzieło oraz projekty tych umów w zakresie objętym kompetencjami Departamentu Nadzoru.
 • Prowadzi bazę informacji dotyczącą urzędów, instytucji, firm (m.in. numerów telefonów, osób zajmujących w nich kierownicze stanowiska, itp.) oraz udziela krótkich informacji dotyczących działalności DN w języku angielskim (telefonicznie, pocztą elektroniczną).

Wymagania niezbędne

wykształcenie: wyższe
doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku związanym z obsługą sekretariatu lub na stanowisku asystenckim lub w pracy biurowej
 • Znajomość struktury organizacyjnej i zadań Urzędu
 • Umiejętność sporządzania pism (z wykorzystaniem edytora tekstu MS Word)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B1
 • Komunikatywność
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy własnej
APLIKUJ TERAZ